“We begrijpen de ergernissen over de Gedempte Dender”

0

Dendermonde – Op de vorige gemeenteraad vroeg Klaartje Van Haevermaet (N-VA) aan het stadsbestuur wat het gaat doen aan de slechte toestand van de parkings Gedempte Dender en De Bruynkaai.

“De toestand van beide parkings is een grote en terugkerende ergernis. De vele putten maken ze niet gebruiksvriendelijk, ze zorgen voor hinder bij de buurtbewoners en ze promoten absoluut niet het bezoeken van of het winkelen in Dendermonde”, legde gemeenteraadslid Klaartje Van Havermaet uit. “We stellen vast dat we bij het ter sprake brengen van de toestand van deze plaatsen, steeds op een muur botsen bij het stadsbestuur. Men wil de dialoog hierover niet aangaan. Men heeft geen enkele intentie om iets aan de ergernis van veel mensen te doen. Zeer ontgoochelend.”


“Waterwegen en Zeekanaal is eigenaar van deze twee sites. De heropening van de Dender en de herinrichting van De Bruynkaai staat gepland. Maar het is duidelijk dat dit niet voor de eerste jaren zal zijn. In afwachting daarvan vragen we dat de stad haar verantwoordelijkheid voor wat het onderhoud betreft ten volle erkent en opneemt. Want dat is de afspraak met de eigenaar: de stad Dendermonde is verantwoordelijk voor het onderhoud van de terreinen.”

Schepen Leen Dierick lichtte uitvoerig toe hoe het onderhoud van beide parkings wordt aangepakt en welke maatregelen al werden genomen om de omgeving van de Gedempte Dender te verfraaien. Binnenkort vinden bovendien werken plaats om een rustplaats te creëren met onder meer zitbanken.

Leen Dierick : “Het klopt niet dat we niets willen veranderen aan de parking. We zijn evenwel geen eigenaar van de Gedempte Dender. We moeten voor alles toestemming krijgen van Waterwegen en Zeekanaal en bovendien is de ganse bedding beschermd en moeten we dus ook een gunstig bindend advies hebben van Onroerend Erfgoed. Bovendien weten we sowieso dat elke investering die we doen tijdelijk is en niet duurzaam is, want de eindvisie is wel degelijk dat de Gedempte Dender terug open gaat. Dus elke investering die we daar doen, zal ongedaan gemaakt worden. We begrijpen de ergernissen over de putten. We proberen daaraan te verhelpen. We gaan nu eerst die rustzone installeren, en daarna gaan we bekijken hoe we met een minimum aan budgettaire inspanningen de parking zelf wat kunnen verfraaien. Het is al te makkelijk en populistisch om te zeggen dat de stad niets wil doen, we beslissen daarover niet zelf.”