Marius Meremans pleit voor actief burgerschap in Dendermonde

0

Dendermonde – Marius Meremans (N-VA) lanceerde gisteren op de gemeenteraad het zogenaamde ‘bewonersbod’, in het Engels beter bekend als ‘the right to challenge’. Op deze manier zou volgens het gemeenteraadslid de burger nauwer bij het bestuur van de stad kunnen betrokken worden.

“Het recht om de overheid uit te dagen gaat erover dat een buurt of wijk het recht krijgt om lokale voorzieningen en taken van de gemeente zelf te realiseren, wanneer zij denken het anders en beter te kunnen organiseren. Zij krijgen daarvoor een budget en eventueel ook de infrastructuur”, aldus Marius Meremans.


“Ook in Vlaanderen bestaan er voor onze steden en gemeenten reeds diverse mogelijkheden voor burgerparticipatie. Denk maar aan de burgerbegroting, wijkbudgetten, co-creatie enzovoort. Deze initiatieven krijgen steeds meer toepassingen in verschillende gemeenten, maar nog niet in Dendermonde.”

Actief burgerschap

Marius Meremans polste tijdens de gemeenteraad van 18 januari “naar de houding van het stadsbestuur hierover en ijverde voor een actievere houding tegenover burgerparticipatie”.

“Als gemeente mag je niet afwachten, maar moet je initiatieven van onderuit ondersteunen door kennis en relaties te delen en mee te helpen bij het creëren van mogelijkheden. Onder andere door geld en capaciteit beschikbaar te stellen maar ook door vroegtijdig het gesprek aan te gaan met actieve bewoners over de behoeften van de wijk en/of buurt”, vertelde Meremans.

“Uiteraard moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden alvorens men een bod kan doen. Het moet gaan om een bestaande taak van de stad, passen binnen de visie van de stad, de dienstverlening moet gegarandeerd blijven en het moet kunnen gerealiseerd worden met het geld dat de stad ter beschikking stelt.”

Geen verdoken besparingen

Marius Meremans: “Concreet kan het bijvoorbeeld gaan over sportclubs die een gemeentelijke sporthal beheren, groenonderhoud zelf organiseren of de herinrichting van een straat of plein. Maar ook buitenschoolse kinderopvang zelf organiseren, het beheren van buurthuizen of een wijkbibliotheek en zelfs de nieuwe inrichting van een straat uittekenen zijn concrete voorbeelden.”

“Burgers het recht geven om zelf beleid te voeren mag evenwel geen verdoken besparing zijn. Het moet wel zorgen voor extra betrokkenheid bij het bestuur, beleid dat aansluit op wat de burgers nodig hebben en een stad die eruit ziet zoals de bewoners het zelf willen. Zo vermijdt het stadsbestuur dat straten en pleinen niet afgestemd zijn op de verzuchtingen van de wijk.”

Meremans hoopt dat “Dendermonde ook hier het voortouw neemt naar actief burgerschap”.