“Speelplein De Vliet opnieuw verwaarloosd”

0

Volgens gemeenteraadslid Bart Claes (N-VA) ligt het speelplein De Vliet in Baasrode er opnieuw verwaarloosd bij.

“Wie in Baasrode over De Vliet spreekt, denkt meteen aan de oude brandweerkazerne, de zaal waar nu op regelmatige basis fuiven en eetfestijnen worden georganiseerd door tal van Baasroodse verenigingen”, laat hij weten.


“Maar nog niet zo lang geleden deed de naam De Vliet vooral een belletje rinkelen bij de jeugd. Voor de kazerne lag een prachtige speeltuin op een prachtige locatie. Hier was het gezelligheid troef. Men kon de kindjes veilig en onbezonnen laten ravotten op tal van speeltuigen, terwijl de ouderen gezellig konden bijpraten.”

Claes: “Na diverse gevallen van vandalisme stelden de toenmalige schepenen Meremans en Abbeloos, samen met de gebruikers en de ouders, in 2012 een nieuw plan voor speelplein De Vliet voor; dit plan zou dan in fasen gerealiseerd worden.”

N-VA wil de plannen van 2012 worden uitgevoerd

“Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 moesten we echter vaststellen dat het nieuwe schepencollege het plan niet verder heeft uitgevoerd. Meer nog, er ligt opnieuw nogal wat vuilnis op het plein en in de gracht, het onderhoud van speeltuigen en terrein laat te wensen over. We staan in 2017 nu even ver als in 2010. Bij ons schepencollege is er weinig daadkracht voor het speelplein”, aldus Bart Claes.

“Vanuit N-VA vragen we dus om opnieuw ingrepen te doen op het speelplein, zodanig dat de sociale controle verhoogt en meer kinderen en ouders gebruik maken van dit terrein. Het zou ideaal zijn als de plannen van 2012 integraal worden uitgevoerd en dat er daarbij ook wordt ingezet op meer duurzame speeltuigen. Hoog tijd dat de huidige schepen van jeugd Verwaeren en schepen van groen De Bleser hun verantwoordelijkheid nemen.”

Ondanks budgettaire beperkingen toch vooruitgang

“Het klopt inderdaad dat er door de vorige schepen van Jeugd een aantal beloften zijn gedaan, maar zonder dat daar de nodige budgetten voor voorzien waren. Een deel van die plannen is ondertussen echter gerealiseerd. Maar niet alles was realiseerbaar om twee redenen: budgettaire beperkingen en omwille van de veiligheid zelf zoals bijvoorbeeld stapstenen door een te diepe beek enzovoort”, stelt jeugdschepen Lien Verwaeren.

“Wij proberen met de middelen die er zijn de plekken waar veel kinderen in onze stad samenkomen stelselmatig uit te bouwen, nieuwe toestellen te plaatsen waar nodig, oude te vervangen enzovoort. Zo hebben wij de afgelopen jaren wel degelijk in speelpleinen in Baasrode geïnvesteerd. Naast het vervangen van een aantal speeltuigen aan de Vliet, is er ook in Hof Ten Rode een speelplein ontwikkeld.”

Wat het vandalisme op het speelplein De Vliet betreft laat schepen Verwaeren weten dat de stadsdiensten regelmatig controles doen.

“Als men daarbij dan zaken opmerkt zoals onkruid, schade aan speeltoestellen enzovoort dan worden die aangepakt”, aldus Lien Verwaeren. “Bij een laatste controle midden april van Speelplein De Vliet waren er inderdaad een aantal zaken opgemerkt en aangepakt. Het gaat om zand bijvullen, onkruid weghalen enzovoort.”

“Op de gemeenteraad werd opgemerkt dat het hek beschadigd zou zijn en ook dat werd ondertussen doorgegeven voor herstelling. Onze diensten doen hun uiterste best om de verschillende speelpleinen in onze stad netjes en veilig te houden, maar ze kunnen ook niet elke dag overal zijn.”

Lien Verwaeren: “In ons speelweefselplan is trouwens voorzien dat de Vliet verder zal ontwikkeld worden vanuit de visie van natuurlijk spelen. Zoals ik in de gemeenteraad gezegd heb, zijn we momenteel bezig om Speelplein De Donck op die manier in te richten en komt dit jaar ook de nog de 5de januaristraat aan de beurt. Dat zijn de projecten voor dit jaar. In het najaar plannen we dan voort en ook de Vliet zal dus, zoals in onze plannen voorzien de komende jaren verder ontwikkeld worden. Een concrete timing is daar nu niet op te plakken. Wij proberen binnen de voorziene budgetten zo planmatig mogelijk te werken en met inspraak van kinderen en jongeren de verschillende speelplekken in onze stad verder te ontwikkelen.”