Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

N-VA Lebbeke krijgt versterking op verkiezingslijst

Rita Van hauwermeiren, Sofie Cuddeman, Reinout De Mol en Sofie Cooreman krijgen een plaats op de verkiezingslijst van N-VA Lebbeke. “Zij vormen een bijzonder versterking van de lijst rond een aantal belangrijke thema’s: sport, jeugdbeleid, verenigingsleven en mobiliteit”, aldus Karel Uyttersprot (N-VA). Rita Van hauwermeiren (sport) Karel Uyttersprot: “Rita Van hauwermeiren woont op de Wallekensdreef […]

N-VA Lebbeke voorstander van buurtinformatienetwerken

karel uyttersprot

Karel Uyttersprot (N-VA) pleitte op de Lebbeekse gemeenteraad in januari voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk om onder meer de inbraken in de lokale van jeugd- en sportverenigingen te bestrijden. In 2013 werd eenzelfde vraag alvast door de meerderheid niet positief beantwoord. “De schade is telkens groot: naast de ontvreemde goederen is er ook de […]

Politiek gebakkelei over sasoversteek in Denderbelle duurt voort

sasoversteek denderbelle

Waterwegen en Zeekanaal plant de bouw van een nieuwe sluis op de Dender in Denderbelle. Tom Bogman (sp.a) meldt in februari 2015 dat bij de bouw van de sluis geen oversteek voor fietsers en voetgangers wordt voorzien. “We hebben ons hier onmiddellijk tegen verzet”, zegt hij op dat moment. Er volgt op 1 maart een […]

“Breng de dekenij onder in Huis Blanquaert”

n-va dendermonde

Op de vorige gemeenteraad in Lebbeke kaartte gemeenteraadslid Karel Uyttersprot (N-VA) de gebrekkige accommodatie van E.H. Geert Leenknegt aan. Hij verblijft in de dekenij aan de Grote Plaats, achter het monument van de gesneuvelden. “Dit is een geklasseerd gebouw en eigendom van de gemeente. Het is groot en dateert nog uit de periode dat de […]

Deel van Station Heizijde te koop

station heizijde

Lebbeke – “Eén van de punten op de dagorde van de gemeenteraad op 28 januari was de verkoop van het Station van Heizijde”, meldt Karel Uyttersprot (N-VA). “Het gaat om een historisch, geklasseerd gebouw. Het gemeentebestuur wilt het gebouw opsplitsen: tweederde voor de openbare verkoop; een derde zou in gemeentelijk bezit blijven. Gezien de restauratie, […]

Lebbeekse gemeenteraad komt deze maand niet samen

Lebbeke – “Omdat de meerderheid niets te vertellen heeft”, laat gemeenteraadslid Karel Uyttersprot (N-VA) weten. “In maart zal er geen gemeenteraad zijn in Lebbeke, bij gebrek aan agendapunten. Vorig jaar was dit trouwens ook het geval. Dit geeft te bedenken. De burgemeester verklaarde in de beleidsnota van VLD en CD&V, voor de legislatuur 2013-2019, dat […]

Lebbeeks schepencollege keurt oprichting Verkeersadviesraad goed

Lebbeke – “ Het kan soms vlug gaan in de politiek, ook al weten wij dat dit doorgaans NIET zo is!”, meldt Karel Uyttersprot van N-VA. “Op 8 februari diende N-VA bij monde van raadslid André Segers een voorstel in voor de gemeenteraad om het ‘Verkeersplatform’ officieel te erkennen en om tot de oprichting over […]

N-VA Lebbeke pleit voor ondersteuning private kinderopvang

Lebbeke – De Lebbeekse gemeenteraad keurde op 31 januari het toelagereglement voor Lebbeekse kinderopvang goed. N-VA Lebbeke stelde op de vergadering voor om de private initiatieven voor kinderopvang te stimuleren omdat volgens de partij de kinderopvang binnen de gemeente ver beneden het Vlaamse gemiddelde ligt. Raadslid Nele Bosman becijferde dat per 100 kinderen er in […]

“Problemen lijn Dendermonde-Brussel niet van de baan”

Dendermonde – Eén van de nieuwe Desiro-treinstellen, die sinds december op de lijn Dendermonde-Brussel worden ingezet, zorgde deze ochtend voor hinder. Karel Uyttersprot (N-VA): “Technische problemen zorgen voor heel wat hinder en wrevel. Deze ochtend veroorzaakte de trein van 7:35 uur in Dendermonde frustratie bij menig lijn 60-pendelaar. Door problemen met de automatische GF-koppelingen slaagde […]

Mark Demesmaeker spreekt op N-VA receptie

Lebbeke – Voormalig VTM-anker en Europees parlementslid Mark Demesmaeker is gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Lebbeke op 20 januari om 10.30 uur in zaal Toreken in Lebbeke. Volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot zorgt voor een korte terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.