Sp.a pleit voor een autovrije Oude Vest

Niels Tas

Sp.a stelt voor om de Oude Vest autovrij te maken. “De herinrichting van de Oude Vest is één van de 10 grote werven uit de meerjarenplanning. Het was uitgerekend sp.a die bij de verkiezingen in oktober 2018 deze heraanleg als prioriteit naar voor heeft geschoven. We zijn dan ook tevreden dat dit wordt opgenomen”, aldus […]

“Meer dan 50 kinderen aan hun lot worden overgelaten”

Niels Tas

De stad maakte bekend dat het de bedoeling heeft om de Freinetschool De Appelbloesem in Appels te sluiten. Dit werd op 11 juni op een informatieavond bekend gemaakt aan ouders van de leerlingen. “Een kind dat minder goed presteert op school, een werknemer die niet goed functioneert, een bedrijf dat problemen ondervindt: de leerkracht, een […]

“Een beleid dat duurzaam is voor elkaar”

Dendermonde – Afgelopen woensdag werd in Dendermonde de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De verschillende fracties kregen daarbij het woord. Voor het kartel sp.a-Groen sprak Niels Tas (sp.a) de gemeenteraadsleden toe. In zijn redevoering was Niels Tas bijzonder kritisch voor de nieuwe meerderheid, maar hij reikte ook de hand uit om tal van lopende en nieuwe belangrijke […]

Niels Tas (sp.a): “De toekomst van onze stad baart me zorgen”

Niels Tas

“De stemmen zijn geteld en de uitslag is duidelijk. Met sp.a-groen Dendermonde zijn we tevreden met het behaalde resultaat. Het kartel heeft met 6 zetels duidelijk gescoord. We danken onze kiezers voor het vertrouwen na een bijzonder positieve campagne”, aldus Niels Tas, uittredend schepen voor sp.a. “Het is duidelijk dat de Dendermondenaar een progressief kartel […]

Niels Tas: “Op het lokale niveau kan je echt een verschil betekenen”

Niels Tas

Niels Tas (sp.a) maakt al zes jaar deel van het schepencollege. Hij is lijsttrekker voor het kartel sp.a-Groen bij de komende verkiezingen. Hoe ervaart u tot hiertoe de verkiezingscampagne in het algemeen? Is er (al) sprake van verkiezingskoorts? Niels Tas: “De verkiezingscampagne in Dendermonde is tot op heden correct verlopen. Er werden door diverse media […]

Niels Tas: “Huidige Oude Vest is helemaal achterhaald”

Niels Tas (sp.a), schepen van mobiliteit, deelde vandaag op zijn Facebookpagina een aantrekkelijk animatie van hoe de Oude Vest er zou kunnen uitzien in de toekomst. “De huidige Oude Vest is helemaal achterhaald”, schrijf hij. “Met sp.a-groen pleiten we voor een totale herinrichting! De stad kocht 90 parkeerplaatsen. Er worden er 83 bijkomend uitgebaat en […]

Kartel sp.a/Groen stelt tien thema’s voorop tijdens verkiezingen

Sp.a/Groen schuift naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen tien topics – met de nadruk op duurzaamheid – naar voor. “Duurzaam omdat we willen werken aan een stad waar het goed leven is voor onze kinderen en kleinkinderen, met zorg voor natuur en milieu en aandacht voor het klimaat”, aldus het kartel. “Duurzaamheid is voor ons echt […]

Kartel sp.a/Groen maakt zijn 35 kandidaat-gemeenteraadsleden bekend

Zaterdagavond maakte het kartel sp.a/Groen op het Dorpsplein in Baasrode zijn 35 kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend. Ook de slogan “Duurzaam voor elkaar” werd zaterdag gelanceerd. “Duurzaam omdat we willen werken aan een stad waar het goed leven is voor onze kinderen en kleinkinderen, met zorg voor natuur en milieu en aandacht voor het […]

Nieuw stadsgebouw De Kroon krijgt belbusfoon

In het nieuwe stadsgebouw De Kroon aan de Kroonveldlaan zal een ‘belbusfoon’ beschikbaar zijn. Hiermee zal men gratis de belbuscentrale kunnen bellen. “Nu de Kroonveldlaan steeds drukker bebouwd wordt met openbare voorzieningen zoals de federale politie en Het Huis van het Kind stelden we de vraag aan schepen Niels Tas (sp.a) of een contactpunt voor […]

Kartellijst sp.a – Groen maakt vier nieuwe kandidaten bekend

sp.a en Groen vormen een kartel in Dendermonde.

Sp.a – Groen pakt naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen uit met 4 progressieve vrouwen op kartellijst voor Dendermonde. Het gaat om Gwen Brabants, Aline Willen, Tineke Wauters en Lien Van den Broeck. In januari werd al aangekondigd dat Niels Tas (sp.a) en Iris Uyttersprot (Groen) de lijst zullen trekken. Iris Uyttersprot: “Een vrouwelijke invalshoek biedt […]