Zoek

Verkeershinder in de Mandekensstraat

Baasrode – De stad laat weten dat op dinsdag 7 mei in de Mandekensstraat (huisnummer 328 tot 336) sleufwerken in het fietspad worden uitgevoerd. De rijbaan zal tijdens de werken ook ingenomen worden. Voor de veiligheid van de weggebruikers zal met verkeerslichten gewerkt worden. Fietsers aan de kant van de werken dienen hierbij mee te […]