“De teleurgang van het sociale leven in Dendermonde”

0

oude vest in dendermonde

Dendermonde – Net op het moment dat er heel wat te doen is over de herinrichting van de Oude Vest in Dendermonde brengt Jean-Pierre De Donder een boek over de vroegere volkse wijk. Hij beschrijft in het boek het wel en wee van de vroegere bewoners van ’t Vestje.

“Wanneer we vandaag langs de Oude Vest wandelen, kunnen we ons moeilijk voorstellen hoe het geweest is, hoe het er toen uitzag, wie er leefde, waar en onder welke omstandigheden er gewerkt werd”, zegt Jean-Pierre De Donder. En dus ging hij op zoek naar informatie en schreef hij het boek ‘Van t Vestje naar de Oude Vest. Of de teleurgang van het sociale leven in Dendermonde’.


“Het idee een boek te schrijven over de geschiedenis van ’t Vestje ontstond tijdens mijn opzoekingen voor het boek over KAVD. In het Historisch Documentatiecentrum op het Begijnhof kon ik veel foto’s van ‘oud Dendermonde’ inkijken”, vertelt De Donder. Ook het blog van Dendermondenaar Jempi Verhofstadt was een inspiratiebron voor Jean-Pierre.

“Als je nu door ’t stad wandelt, stel je vast dat er van die oude fierheid, gebouwen, straatbeelden weinig meer overblijft en dat men zelfs verder gaat met het afbreken van oude gebouwen, zoals nu onlangs de smidse op de hoek van de parking van de Colruyt.”

Over het echte leven

“In boeken over Dendermonde, zoals deze van George Dierickx, wordt aandacht besteed aan de folklore en het anekdotische van het leven op ’t Vestje, de figuren en hun fratsen. Maar je leest weinig over de miserie en het echte leven van de bewoners van ’t Vestje. Die bewoners hebben weinig of zelfs geen geschreven documenten achtergelaten, dus diende ik mij te wenden tot krantenartikelen.”

Jean-Pierre De Donder geeft in zijn boek ook een overzicht van de voornaamste werkgevers op ’t Vestje en in de stad. Hij schetst ook de werkomstandigheden. “Gezien de aandacht voor ‘100 jaar Groote Oorlog’ heb ik getracht het leven van de bewoners van ’t Vestje tijdens die periode na te gaan, zowel van zij die in de stad gebleven waren als zij die op de vlucht geslagen waren.”

Van ’t Vestje naar Oude Vest

Het boek heeft ook aandacht voor de transformatie van volkse buurt naar hedendaags winkelcentrum. “Wat zeker niet mocht ontbreken was een rondleiding langs de beluiken en voornaamste gebouwen van ’t Vestje met hun bewoners en bijnamen en fratsen. De lange lijdensweg van ’t Vestje naar de huidige Oude Vest wordt in een apart hoofdstuk behandeld”, aldus Jean-Pierre De Donder.

De Donder beschrijft ook de bijdrage van inwoners van ’t Vestje aan de folklore van de stad. “De mannen van ’t Vestje kennen een lange traditie als reuzendragers en mannen die ons Peirt dragen. Tenslotte vraag ik mij wat er nog overblijft van ons Deiremonds dialect en of het nog toekomst heeft.”

Het boek ‘Van ’t Vestje naar de Oude Vest. Of de teleurgang van het sociale leven in Dendermonde” is verkrijgbaar door storting van 20 euro (plus 8 euro voor eventuele verzending) op rekeningnummer BE54 3635 2600 7697 van Jean-Pierre De Donder. Vermeld je naam, adres en ‘boek ’t Vestje’. De bestellingen worden afgesloten op 15 september 2017.