Zoek

Ministerie akkoord met Dendermonds jeugdbeleidsplan

Dendermonde – De Vlaamse overheid heeft het ingediende Jeugdbeleidsplan 2008-2010 van de stad Dendermonde integraal goedgekeurd. Meer nog, het Agentschap sociaal-cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling jeugd heeft zelfs geen enkele opmerking geformuleerd. Dat is opmerkelijk, en dus deelt de jeugdraad kwistig pluimen uit aan iedereen die meewerkte. Je kan het volledige jeugdbeleidsplan 2008-2010 […]

Jeugdbeleidsplan 2008-2010

Dendermonde, Oudegem – Vanavond stelt de jeugdraad het jeugdbeleidsplan voor de periode 2008 – 2010 voor. Dat gebeurt op de algemene vergadering van de jeugdraad. De vergadering van jeugdig Dendermonde gaat door in de lokalen van de scouts van Oudegem. Het jeugdbeleidsplan is ook online te raadplegen, en wel hier.