Belangrijke stap in ontsluiting VPK

Oudegem – Op de gemeenteraad van 22 april keurden de raadsleden unaniem en zonder de minste discussie de projectnota over de ontsluiting van het VPK goed. Die bevat de definitieve keuze voor het oplossingsscenario voor dit project. Het goedgekeurde project bevat de verbreding en de heraanleg van de rijweg tussen VPK en de spoorlijn inclusief […]