Opvang asielzoekers in Abdijschool wordt onderzocht

Dendermonde – Op 22 oktober stuurde het provinciebestuur een persmededeling rond waarin het bekendmaakt dat het de opvang van minderjarige asielzoekers in de Abdijschool in Dendermonde bespreekt met de hogere overheid.

“De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen verklaart zich principieel akkoord om besprekingen op te starten met Fedasil over de opvang van vluchtelingen. Voorstel is om de Abdijschool in Dendermonde gratis ter beschikking te stellen voor de opvang van minderjarige asielzoekers. Na goedkeuring binnen de federale regering zou dit via een jaarcontract kunnen, mogelijks vanaf 1 november 2015, de inrichtings- en andere kosten vallen ten laste van Fedasil.”

“Een laffe voldongen-feit-strategie”

“Komst van asielzoekers laf verzwegen”, reageert het Vlaams Belang op 23 oktober. “Op voorstel van schepen Patrick Meulebroeck (CD&V) zullen tot 140 minderjarige asielzoekers opgevangen worden in de Abdijschool in het centrum van Dendermonde. De provincie zal daartoe eerstdaags een contract met Fedasil afsluiten.”

Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Barbara Pas: “Toen Vlaams Belang op de gemeenteraad van september naar een stand van zaken inzake asielopvang vroeg, deed diezelfde schepen Meulebroeck een exposé van twee uren over een 30-tal opvangplaatsen, en dit zonder de Abdijschool te vermelden. Toen Stefaan Van Gucht hem daar op de gemeenteraad van oktober specifiek naar vroeg, kon Meulebroeck niet anders dan toegeven dat hij de komst van de 140 asielzoekers had verzwegen. Moedwillig verzwegen. Had Vlaams Belang er niet naar gevraagd, het was nog steeds niet geweten. De interpellatie van Van Gucht noopte de provincie tot crisiscommunicatie.”

“Men heeft dit niet voor niets heimelijk en in alle stilte proberen te regelen. Het toont heel duidelijk aan dat men maar al te goed beseft dat een beslissing als deze niet gedragen wordt door de bevolking. Bijgevolg werd voor een laffe voldongen-feit-strategie geopteerd.”

Stefaan Van Gucht: “Het is niet omdat staatssecretaris Francken door zijn laks asielbeleid chronisch op zoek is naar steeds meer opvangplaatsen dat men een gebouw als de Abdijschool, in het winkelhart van de stad, zomaar ter beschikking mag stellen. Het Vlaams Belang zal hiertegen actie voeren.”

Het onderwerp wordt intussen ook druk besproken op Facebook. De pagina ‘Wij willen geen vluchtelingen in de Abdijschool in Dendermonde’ telt in een recordtijd meer dan duizend volgers. Als reactie wordt de pagina ‘Welkom in Dendermonde’ gepubliceerd.

Stad wacht verdere beslissingen af

Het stadsbestuur reageerde deze namiddag. “Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft een oproep gedaan naar Vlaamse steden en gemeenten om extra opvangplaatsen voor vluchtelingen te creëren, want de instroom blijft erg hoog. Het Provinciaal Centrum De Abdijschool aan de Oude Vest in Dendermonde is naar voor geschoven als mogelijke opvangplaats. Het concrete aantal en de leeftijd van de vluchtelingen is nog niet gekend”, aldus beleidscoördinator Karen Wastijn.

“De federale regering zal zich binnenkort buigen over dit dossier en een beslissing nemen.
De burgemeester zal in dialoog gaan met inwoners en andere betrokkenen op het moment dat er een beslissing genomen is door de federale regering. Op dit moment is het immers nog niet duidelijk wat er beslist zal worden en wat er dan concreet te gebeuren staat.”

Extra vergadering OCMW-raad

Op dit ogenblik is een extra vergadering van de OCMW-raad bezig. “Dendermonde is een gastvrije stad, en zal ook in dit dossier zijn verantwoordelijkheid nemen. Daarom gaan we ook in op de oproep van Staatssecretaris Vrancken (N-VA), en zoeken we een oplossing, samen met de provincie, waarbij Hilde Bruggeman (Open VLD) het dossier trekt. Het spontaan ontstane initiatief ‘Dendermonde helpt’ heeft gevraagd om naar locaties te zoeken : abdijschool, congregatie-gebouwen,… Dit is door de aanwezigen ook zo gebeurd. De piste Abdijschool is gebleven. Wie betere alternatieven heeft, mag dit altijd geven. Vraag is wat de extra kosten dan voor de stad zullen zijn? En ongetwijfeld zal elke locatie op lokale weerstand stuiten”, liet Gino Bertin namens de Sp.a fractie in OCMW-raad vooraf weten. “Communicatie is nodig, maar op basis van feiten, niet op basis van geruchten, informele contacten. Het gebouw van de Abdijschool is eigendom van de provincie, en de beslissing van verhuur zal dan ook daar moeten genomen worden. Verder is het Fedasil en de federale regering die eerst moeten beslissen. Dit dossier staat mogelijk aan de agenda van de ministerraad nu vrijdag, anders zal het volgende week zijn.”

Meer nieuws volgt.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord