Stadsbestuur lanceert nieuw infonummer 052 52 9200

0

De stad Dendermonde start op 1 juni ‘met automatische digitale dienstverlening, een nieuw infonummer en dienstverlening op afspraak”.

“We voorzien in eenzelfde kwaliteitsvolle, toegankelijke dienstverlening op de manier die u zelf verkiest”, aldus schepen Leen Dierick en beleidscoördinator Karen Wastijn.


Het ideale scenario is als volgt: je bezoekt de website en vindt daar de informatie die je nodig hebt. Indien dat niet zo is of je hebt meer algemene vragen, dan kan je het nieuwe infonummer 052 52 9200 bellen. Kan je niet online of telefonisch worden geholpen, dan kan je terecht in het Administratief Centrum in de Franz Courtensstraat. Voor de meeste zaken zal je vooraf een afspraak moeten maken.

Weinig mensen op de hoogte van digitale dienstverlening

“Heel wat stadszaken kunt u online regelen. Het gebruik van onze digitale dienstverlening stijgt, toch zijn vele inwoners te weinig op de hoogte van alles wat digitaal kan. Honderden mensen komen bijvoorbeeld een bewijs van woonst in het Administratief Centrum aanvragen en afhalen terwijl dit ook perfect online kan”, aldus de stad.

“Na het vernieuwen van de website in 2016 zetten we een volgende stap door het digitaal ondertekenen en versturen van een aantal attesten en akten. Via de website kunt u vanaf 1 juni de volgende uittreksels en attesten online aanvragen met uw e-ID: bewijs van woonst (met historiek), bewijs van wettelijk samenwonen, uittreksel bevolkingsregister, attest samenstelling gezin, bewijs van leven en bewijs van nationaliteit.”

“Deze nieuwe service is 24 uur op 24 beschikbaar, het bespaart u een verplaatsing naar het AC en het aangevraagde document zit na enkele minuten reeds in uw mailbox. We starten met een aantal attesten voor de dienst bevolking. Later dit jaar zullen ook afschriften van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten digitaal aangevraagd en onmiddellijk ontvangen kunnen worden. Momenteel kunt u deze digitaal aanvragen, maar ontvangt u deze pas later in uw brievenbus.”

Nieuw infonummer vanaf 1 juni

Je kan met meer algemene vragen terecht op het nieuwe infonummer 052 52 9200. “Dit nummer werd speciaal samengesteld om gemakkelijker te onthouden: het bevat een herhaling van het zonenummer (52) en de postcode van Dendermonde (9200)”.

“U kunt nog steeds langskomen in het Administratief Centrum, maar voor een aantal diensten moet u eerst een afspraak maken. In de toekomst zullen alle stadsdiensten op afspraak werken. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.”