Politiek gebakkelei over sasoversteek in Denderbelle duurt voort

sasoversteek denderbelle

Waterwegen en Zeekanaal plant de bouw van een nieuwe sluis op de Dender in Denderbelle.

Tom Bogman (sp.a) meldt in februari 2015 dat bij de bouw van de sluis geen oversteek voor fietsers en voetgangers wordt voorzien. “We hebben ons hier onmiddellijk tegen verzet”, zegt hij op dat moment. Er volgt op 1 maart een protestactie.

De bevoegde minister Ben Weyts (N-VA) komt na overleg met parlementsleden Goedele Uyttersprot (N-VA) en Marius Meremans (N-VA) met een voorstel. Hij wil 70% van de uitgaven voor zijn rekening nemen als Dendermonde en Lebbeke met de resterende 30% over de brug komen.

“Beide gemeenten hebben dit hooghartig afgewezen”, zegt Karel Uyttersprot (N-VA) in het aprilnummer van Editie weten.

“Wat in Zemst kan … “

In een mededeling laat Tom Bogman op 24 mei weten dat Waterwegen en Zeekanaal in Zemst een fiets- en voetgangersbrug over de Zenne financieert. “Volgens sp.a moet dit ook in Denderbelle kunnen”, aldus Bogman.

“Minister Weyts schoof de helft van de rekening tot hiertoe altijd door naar de gemeente Lebbeke en de stad Dendermonde. Ook de lokale N-VA mandatarissen steunden deze aanpak. Ikzelf ben er altijd van overtuigd gebleven dat de minister het probleem dat hij zelf creëerde ook zelf moet oplossen. Nu blijkt dat dat in Zemst kan, ben ik er van overtuigd dat dit ook bij ons moet kunnen. Ook wij hebben recht op een degelijke fiets- en voetgangersbrug over de Dender”, aldus Tom Bogman.

“Met een budget van 300.000 euro moet ook hier een oplossing mogelijk zijn. Het kan niet dat er met twee maten en gewichten gewerkt wordt. Minister Weyts en Waterwegen en Zeekanaal hebben geen enkel excuus meer om zich achter een definitieve oplossing te verstoppen”, aldus Bart Van Malderen.

“Ik roep minister Weyts dan ook dringend op om met de bestuurders van Dendermonde en Lebbeke terug aan tafel te gaan en dit dossier eindelijk op te lossen. Mensen zijn bezorgd. Weyts moet die onzekerheid wegnemen.”

“Politieke spelletjes”

“N-VA is van oordeel dat er een verbinding moet komen tussen Belle sas en Mespelare”, reageert Karel Uyttersprot in een persmededeling vandaag. Hij deed dezelfde oproep al in september 2014.

“Wie dit financiert is voor de gebruikers en de bevolking van ondergeschikt belang, want het is steeds met belastinggeld, ofwel lokaal ofwel Vlaams. Belangrijk voor ons is DAT zij er komt.”

“Minister Weyts en de provincie zijn bereid om voor 70% van de financiering in te staan en vraag Dendermonde en Lebbeke/Denderbelle, een tussenkomst van elk 15 %, maar deze laatsten weigeren. Zij hebben liever géén brug dan er één euro aan te moeten spenderen.”

“Maar de traditionele partijen sp.a, Open Vld en CD&V van Dendermonde en Lebbeke, hebben geen euro over voor een vaste voet- en fietsersbrug te Denderbelle. Dat sp.a zich roert is eenvoudig, zij zitten in Dendermonde in de meerderheid, maar zitten in het Vlaams Parlement in de oppositie. Zij laten niets onverlet om politieke spelletjes te spelen. Dat de brug en niet komt zou hen dus goed uitkomen, de schuld van N-VA.”

“Wij durven hen dan ook oproepen tot redelijkheid”, besluit Uyttersprot.

Minister Ben Weyts: “Vlaanderen heeft zich al bereid de helft te financieren en ook de provincie draagt een stuk bij. Als het lokale niveau niet bereid is om het laatste stuk van de kosten bij te dragen – zoals men bijvoorbeeld in Aalst wél doet – dan wil dat zeggen dat men lokaal niet voor de fietser wil kiezen. Dat kan dan alleen te wijten zijn aan slechte wil of aan politieke spelletjes – wij wensen aan geen van beide mee te doen.”

“Verantwoord omspringen met financiën”

De besturen van Lebbeke en Dendermonde argumenteerden hun beslissing in april vorig jaar.

Eén van de argumenten is dat een oversteek veilig mogelijk is zonder grote meerkost. Men verwijst daarbij naar de tijsluis in Dendermonde. “Men moet immers zuinig en verantwoord omspringen met financiële middelen”, voegden de lokale bestuurders toe.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond