“13,2 % van de Dendermondse bevolking leeft in kansarmoede”

Zaterdag 17 oktober is het ‘Werelddag van verzet tegen armoede’. Een belangrijke dag om aandacht te vragen voor de vele mensen die dag in dag uit strijden tegen armoede.

“Jaarlijks hangen we op die dag witte, geknoopte lakens – het symbool van verzet tegen armoede – uit het raam. Samen met de werkgroep kinderarmoede trachten we deze dag extra in de spotlights te zetten door middel van een sensibiliseringscampagne. Aan de hand van uitspraken en vooroordelen over mensen in armoede proberen we in onze stad de problematiek zichtbaar te maken en de dialoog op gang te brengen”, aldus schepen Tomas Roggeman (N-VA).

“Het lokaal bestuur wil duidelijk maken dat armoede geen ver-van-mijn-bed-show is. De stijgende cijfers van Kind en Gezin tonen aan dat 13,2 % van de Dendermondse bevolking in kansarmoede leeft. In 2012 was dit 4,5 %. Dat wil zeggen dat momenteel meer dan 1 kind op 10 geboren wordt in een kwetsbare context. Wanneer we kijken naar de cijfers in het centrum van onze stad is dit al bijna 1 kind op 4.”

Niet enkel een financiële kwestie

Tomas Roggeman: “Mensen moeten rondkomen met een inkomen dat lager ligt dan de armoedegrens. Anderzijds mag ongelijkheid en armoede niet gereduceerd worden tot het financiële aspect. Kansarmoede vertaalt zich ook naar slechtere huisvesting, sociale en culturele uitsluiting, ongelijke toegang tot gezondheidszorg, enzovoort. 17 oktober is dus een belangrijke dag om deze problematiek onder de aandacht te brengen en op de agenda te plaatsen.”

Het lokaal bestuur roept op om op zaterdag 17 oktober “gebouwen of huizen te voorzien van witte, geknoopte lakens om ‘de strijd tegen armoede aan te knopen’”. Deze witte lakens staan symbool als ‘ontsnapping uit de armoede’. Het laken uit het raam verbeeldt de ontsnapping, de knoop erin verwijst naar het aanbinden van de strijd tegen armoede. Traditiegetrouw wil de stad zoveel mogelijk inwoners en instanties stimuleren om hetzelfde gebaar te stellen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven