Zoek

Leerpunt Waas en Dender

Dendermonde – De centra voor basiseducatie van Dendermonde en Sint-Niklaas smelten samen tot het Leerpunt Waas en Dender. Dat is nodig omwille van het nieuwe decreet op het volwassenenonderwijs dat schaalvergroting vereist. In het centrum voor basiseducatie krijgen cursisten een brede waaier van vorming om het eigen ‘kennen, kunnen en doen’ te versterken. Taal, sociale […]