Zelfs afval op de grond kan me inspireren

lutlaleman.jpg Dendermonde – Lut Lalemans kunstwerken kenden op een korte tijd een enorme evolutie. De laatste jaren werd haar werk meermaals bekroond en geselecteerd in internationale wedstrijden. Haar eerste solotentoonstelling in het Zwijvekemuseum, die vorig weekend net afliep, betekende voor haar andermaal bevestiging. Het duurde desalniettemin lang voor de stad haar uitnodigde om te exposeren. Wij vroegen ons af wie Lut Laleman is en hoe het met haar gaat.

Lut, hoe gaat het met je?
Lut : “Heel goed, als je een tentoonstelling kan en mag organiseren in je eigen streek, dan is dat gewoon fantastisch.”

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Lut : “Ik ben apotheker van beroep. Dit beperkt zich de laatste jaren echter tot losse vervangingen. Ik heb dit moeten terugschroeven omwille van de start van mijn carrière in de kunst.”

Heb je buiten het maken van kunstwerken nog andere hobby’s?
Lut : “Neen, door de internationale aandacht die ik de laatste jaren krijg, is daar geen plaats meer voor. Ik volg wel nog een opleiding beeldhouwen aan de kunstacademie van Dendermonde. Mijn leven nu staat volledig in het teken van keramiek.”

Was je in je kind- en jeugdjaren al met plastische kunst bezig?
Lut : “Ik was daar niet mee bezig, hoewel ik er héél goed in was. Op school haalde ik de beste punten voor plastische opvoeding. Ook mijn broers en mijn zussen haalden goede punten, want al hun werken waren van mijn hand. Mijn interesse ging vooral uit naar wetenschappen en wiskunde. Ook geneeskunde interesseerde me enorm. Daarom ben ik uiteindelijk ook voor apotheker gaan studeren.”

Hoe is je interesse voor kunst dan eigenlijk gegroeid?
Lut : “Toen mijn kinderen waren geboren, ging ik voor het eerst naar de muziekschool. Daar heb ik de hele opleiding zang doorlopen. Toen dat afgelopen was, zocht ik een andere hobby. Van de ene academie kwam ik in de andere terecht. Eerst volgde ik een opleiding schilderkunst. Toen ik op een dag de klas keramiek binnenwandelde, was mijn interesse voor deze kunst onmiddellijk geboren.”

Hoe ben je dan als kunstenaar zelfs internationaal kunnen doorbreken?
Lut : “Mijn leraar keramiek, Frank Steyaert, zelf een gerenommeerde kunstenaar, heeft me enorm geholpen. Toen ik de opleiding beëindigde, heeft hij mijn kunstwerken tentoongesteld in zijn galerij in Gent. Ik ben dan ook beginnen deelnemen aan wedstrijden. Tot mijn grote verrassing haalde ik al onmiddellijk de Culturele Prijs voor Keramiek van de stad Eeklo binnen en werd ik geselecteerd voor een internationale Triënnale in Hongarije. Daarmee is alles begonnen. Ondertussen was ik al in Nederland, Estland, Frankrijk en Korea.”

Welke gevoel hou je over aan de tentoonstelling in het Zwijvekemuseum?
Lut : “Een heel goed gevoel. Ik kreeg heel veel positieve reacties. Vele mensen wisten niet dat ik hiermee bezig was. Het was ook een uitzonderlijke tentoonstelling. Naast mijn eigen werken kozen Frank Steyaert en ik voor internationale keramiek uit Belgisch privé-bezit. Het was héél uitzonderlijk wat je hier allemaal kon zien. Ook omwille van de grote verzekerwaarde. Internationaal zijn de werken héél veel waard. De stad heeft een serieuze financiële inspanning moeten leveren.”

Waar blijf je de inspiratie voor je werken halen?
Lut : “Elk werk is de sleutel tot een volgend werk met nieuwe oplossingen en andere variaties. Wat ik intussen als inspiratief bruikbaars om me heen zie, sla ik als herinnering op, om op het goede moment naar boven te laten borrelen. Die inspiratie sla ik op in de natuur, in alles rondom mij. Zelfs afval op de grond kan me inspireren”.

Wat zijn je toekomstplannen? Wat zou je nog graag willen doen?
Lut : “Ik weet het eigenlijk niet. Ik laat alles op me afkomen. Ik werk van tentoonstelling naar tentoonstelling. Zolang de interesse in mijn werk blijft bestaan, probeer ik nieuwe dingen te maken. Waar we binnen enkele jaren uitkomen, zien we nog wel.”

Welke boodschap wil je tenslotte aan onze lezers meegeven?
Lut : “Je exploreert de gronden van wat mogelijk is in het materiaal om tot die manier tot vernieuwing te komen. Wat je bekomt in de kunst van het leven, ontstaat uit wat je ziet en samenbrengt.” (wr)

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord