Asbesco krijgt geen vergunning

Schoonaarde/Gent – Deze week weigerde de Oost-Vlaamse deputatie een milieuvergunning uit te reiken aan de bvba Asbeco. Die wou een asbestverwerkend bedrijf exploiteren in Schoonaarde. Tegen de komst van het asbestbedrijf was veel protest gerezen. Volgens de deputatie zijn de aangevraagde activiteiten zowel planologisch als milieuhygiënisch niet verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Asbeco vroeg een milieuvergunning aan voor de exploitatie van een nieuwe inrichting voor de verwerking van asbestafval van diverse werven van sloop- en afbraakwerken van gebouwen en van andere installaties. De bedoeling was om asbestafval te verwerken in het achterste deel van een bestaande industriële loods.

Tegen de beslissing van de provincie kan door bvba Asbeco nog beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord