Zoek

“De voorkeur gaat naar een nieuwe gevangenis”

Dendermonde – Bart Van Malderen (sp.a) deed een beroep op zijn collega en partijgenoot in het Federaal parlement Renaat Landuyt om bij minister van justitie Stefaan De Clerck te polsen naar zijn plannen met de Dendermondse gevangenis. “De minister bevestigde nogmaals dat de voorkeur gegeven wordt aan een nieuwe gevangenis in Dendermonde”, laat Van Malderen weten. “Minister De Clerck antwoordde dat er nog geen beslissing is genomen over wat er met de oude gevangenis zal gebeuren. Er is wel duidelijk geopteerd voor een nieuwe gevangenis. Niet alleen is renovatie een dure aangelegenheid, maar het is de beslissing van de regering om de capaciteit van de gevangenis te verhogen van 160 naar 440 plaatsen. Dergelijke capaciteit kan niet gerealiseerd worden op de bestaande site”.

Bovendien is het volgens Van Malderen de bedoeling om binnen de inrichtingen niet alleen te streven naar een grotere capaciteit maar ook om een degelijk en daadwerkelijk detentietraject uit te bouwen. Dit vereist een andere aanpak met veel meer oog voor omkadering en begeleiding met andere personeelsprofielen. Dergelijke organisatie kan niet worden gerealiseerd in de huidige gebouwen. “Het standpunt van de lokale OpenVLD-afdeling is nu officieel van de baan. Voor de minister – een coalitiepartner van OpenVLD in de federale regering – is renovatie van de huidige gevangenis niet aan de orde en dus is hun standpunt zonder voorwerp. Ik vraag mij af welke locatie de Dendermondse OpenVLD nu naar voren schuift”, besluit Van Malderen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie