502 bezwaarschriften tegen windturbines

Sint-Gillis – Het actiecomité tegen de inplanting van windturbines in de Eksterstraat heeft de voorbije weken niet stilgezet. De actievoerders ontdekten per toeval dat voor de bouw van twee windmolens een nieuwe aanvraag werd ingediend ondanks het feit dat de beroepsprocedure in het kader van de eerste aanvraag nog niet was afgerond.

“Vanmorgen hebben we 502 bezwaarschriften overhandigd aan de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Dendermonde. De bezwaren gaan over een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag, ingediend door KT-Projects”, liet Annemie De Backer weten.

“Het Stadsbestuur zal na afloop van het openbaar onderzoek, op 11 februari, binnen de 30 dagen een advies formuleren dat wordt overgemaakt aan de Dienst Ruimte en Erfgoed van de Provincie Oost- Vlaanderen. Intussen loopt ook nog de beroepsprocedure voor de Bestendige Deputatie voor wat de geweigerde milieuvergunningsaanvraag betreft. Daarin zou voor 4 maart een uitspraak moeten vallen. Wij zijn alle mensen die bezwaarschriften hebben ondertekend dankbaar. We denken ook dat het nu wel duidelijk moet zijn dat er geen draagvlak te vinden is bij de bevolking voor de inplanting van deze windturbines.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

4 reacties

  1. Puur egoïsme van de 502 reacties met een bezwaarschrift, vermoedelijk allemaal gecopieerde bezwaarschriften en gedirigeerd door enkele amokmakers met eigen egoistische belangen. Jammer zal er altijd wel iemand ergens dichtbij zo’n molen wonen in Vlaanderen en dat is niet te vermijden. Iedereen heeft recht op deze groene en zuinige energiebron. Gaan we nu gelijk geven aan die 502 klachten en 5.000 mensen in de steek laten die ervan kunnen genieten ! Niemand heeft het recht iets op te eisen (als minderheid) als de meerderheid er een voordeel aan kan hebben en ermee akkoord gaat ! Als je steeds moet luisteren naar die kleine minderheid, kan een land/stad/regio zich nooit verder ontplooien. Voor alles is er een contra… en die contra’s moet een regering/wet reduceren tot de ware proportie.. en hier is dit gewoon negeren !

  2. Een complexe kwestie die zelfs verdeeldheid zaait onder ecologisten afdoen als puur egoïsme en amokmakerij, dat lijkt me wel erg kort door de bocht. Nog niet zo heel lang geleden werd bij hoog en bij laag beweerd dat wonen onder een hoogspanningsnet geen schadelijke effecten had op de gezondheid. Nu wordt wonen binnen een bepaalde afstand van hoogspanningslijnen absoluut verboden. Over de langetermijneffecten van windturbines op de gezondheid van de omwonenden bestaan nog geen studies. In de ons omringende landen legt men daarom uit voorzorg en respect veel grotere afstanden op van turbines tot woningen dan in het Vlaamse Gewest. Dat 500 mensen er niets voor voelen om proefkonijn te spelen, vind ik een terecht bezwaar. Mag een meerderheid dan eisen dat een minderheid dergelijke inplantingen met gezondheidsrisico’s moet bekopen? Er moeten vast wel betere grootschalige projecten te bedenken zijn voor duurzame en zuinige energie in één van de dichtsbevolkte regio’s ter wereld.

  3. In verband met potentiële te onderzoeken inplantingslocaties windturbines moet men eens bestuderen of het geen meerwarde betekent windturbines ook in kwetsbare gebieden toe te laten (voordelen : helpen voldoen aan Europese verplichtingen 13% duurzame energie in 2020, onuitputtelijke energiebron, minder afhankelijk van buitenlandse energie, géén locale vervuiling (SOx, NOx, fijn stof, géén nucleaire afval, géén CO2 uitstoot, géén noemenswaardige negatieve impact op het ecosysteem, voldoende ruimte en met voldoende afstand van bewoonde kernen, mogelijkheid voor inkomsten gemeenten bij zelffinanciering en/of PPS).

  4. Ja, mag een meerderheid eisen dat een minderheid het met gezondheidsrisico’s moet bekopen? of is dit ook puur egoïsme van ons amokmakers? We worden reeds omgeven door enkele gsm masten die op sommige plaatsen echt goed verstopt zijn door o.a. valse schoorsteenmantels op het dak. Dus wij mogen niet alleen de continue straling ontvangen maar ook nog de slagschaduw, het lawaai, het gevaar om een ijsbol op je hoofd te krijgen in de winter enz…
    En natuurlijk gaan we bezwaarschriften indienen en het niet negeren, waarom zouden wij als eventuele minderheid dan geen RECHT hebben iets op te eisen! Is dit omdat het onze gezondheid, onze veilige en rustige omgeving treft en niet de uwe? En wie is trouwens de meerderheid? Er zijn genoeg plaatsen waar inplanting van windturbines kan zonder hinder voor de omwonenden!
    Trouwens iedereen kan volgens zijn eigen mogelijkheden een steentje tot een beter milieu bijdragen.

Geef een antwoord