Kruispunt Grembergen open op 1 april

Grembergen – ‘Oef!’ en ‘Eindelijk!’ We horen het vele automobilisten, uit Grembergen maar ook mensen van elders, al zeggen. Het Vlaams gewest en de tijdelijke vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen (TV3V) hebben immers beslist het vernieuwde kruispunt Zeelsebaan – Grootzand – Martelarenlaan vanaf vrijdag 1 april 2011 om 15 uur volledig open te stellen. Vanaf dan zullen de verkeerslichten in werking zijn. Momenteel is er reeds verkeer mogelijk tussen Dendermonde en Zele in 2 richtingen. Het Grootzand blijft tot en met vrijdag afgesloten omdat op het nieuwe kruispunt de middeneilanden nog dienen afgewerkt te worden. Dit kan niet veilig uitgevoerd worden als het kruispunt volledig opengesteld zou zijn.

Ook worden deze week het fietspad en het voetpad langs de zijde van de Scheldedreef volledig afgewerkt en worden de plantstroken langsheen het traject verder opgevuld met teelaarde.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

2 reacties

  1. Een eerste opmerking ivm de veiligheid van dit kruispunt:
    wanneer een automobilist van Grembergen komt en naar Dendermonde wil, dan krijgt hij groen licht, op hetzelfde moment als de voetgangers die aan de overkant staan. Het risico v

  2. Het risico op een ongeval met zware gevolgen voor de zachte weggebruiker is dus zeer reeel. Daarom wil ik het volgende voorstellen: stel de lichten zodanig af dat, als een voetganger op de knop duwt, hij de tijd krijgt om over te steken vooraleer de auto’s mogen aanzetten.
    Hopelijk kan er over dit voorstel nagedacht worden, vooraleer er erger gebeurt.
    Verkeersveiligheid blijft voor mij belangrijker dan doorstroming…

Geef een antwoord