Kleuters welkom in Freinetschool – CD&V/N-VA geïsoleerd

Dendermonde/Appels – De gemeenteraad besliste gisteren dat de gemeenteschool in Appels, waar sinds kort Freinetonderwijs wordt gegeven, ook een kleuterafdeling zal krijgen. Deze beslissing is een nederlaag voor CD&V, die tegen een kleuterafdeling was en is. Coalitiepartner sp.a kreeg de steun van Open VLD en Vlaams Belang. Minipartij PLUS verliet weigerde te stemmen en liep buiten.

Dat de meerderheidspartijen CD&V/N-VA enerzijds en sp.a anderzijds, het niet eens zijn over de toekomst van de gemeenteschool in Appels, is niet nieuw. Toen er binnen het schepencollege geen akkoord kon gevonden worden over het al dan niet opstarten van een Freinet-kleuterschool in Appels, was het Piet Buyse, CD&V-burgemeester, die als voorzitter van de gemeenteraad het punt op de agenda plaatste. Alle partijen vroegen het woord om hun stem te motiveren.

“Voortbestaan verzekeren

Zo zei Stefaan Van Gucht, fractieleider van Vlaams Belang, dat het een grote stap is voor kinderen om van de kleuter- naar de lagere school te gaan, en dat die stap nog moeilijke wordt als ze gepaard gaat met een verandering van school. “Maar we maken hier gen keuze tussen vrij en gemeenschapsonderwijs, tussen klassiek onderwijs of Freinetonderwijs”, beklemtoonde hij, “maar wel een keuze over de toekomst van de school.”

Ook Kris Verberckmoes, van Open VLD, pleitte voor verdere ontplooiing van de Freinetschool, en de vrije schoolkeuze van de burger. Wel vond de liberaal het vreemd dat de schepen van onderwijs, sp.a’er Carine Verhelst, er niet in geslaagd was het laken naar zich toe te trekken in het college, maar haar gelijk moet krijgen van de oppositie.

De meest uitgebreide tussenkomsten kwamen er van de twee meerderheidspartijen. Niels Tas, die de fractie van sp.a voorzit, had het in zijn pleidooi voor een kleuterschool over de remonte van de school die “vorig schooljaar op sterven na dood” was, en voorspelde dat de komst van een kleuterschool op lange een stijging van het leerlingenaantal in de lagere school zou betekenen, “waardoor meteen het voortbestaan van de school is verzekerd.” Tas wees erop dat de ouders van ondertussen al 14 kleuters zich geëngageerd hebben om op 1 september 2011 te starten in de Appelse Freinetschool. Bovendien blijkt, nog steeds volgens Niels Tas, dat de Freinetschool geen concurrentie is voor de vrije lagere school, omdat ze andere leerlingen aantrekken. “Wij geloven ten volle in de toekomst van de Freinetschool in Appels. Onze fractie roept dan ook alle collega’s van de gemeenteraad op om dit project mee hun steun te geven en te stemmen voor de oprichting van een kleuterfreinetschool in Appels”, besloot hij.

“Behoort niet tot onze zeden”

Hans Michiels, voor de fractie CD&V/N-VA, was de enige die zich uitsprak tegen het voorstel om een kleuterschool op te richten. Hij wees op de analyse van enkele jaren geleden. “De analyse toen, onder toenmalig sp.a-schepen Pierre Caudron, was dat twee kleuterscholen in Appels geen zin hebben, ondanks het feit dat ok toen een aantal mensen de vraag naar een kleuterschool stelden”, zei hij. Na die analyse lag er een fusievoorstel op tafel, maar dat kon de sp.a niet aanvaarden. “Als CD&V/N-VA hebben we er op geen enkel moment aan gedacht dit dossier door te drukken met een alternatieve meerderheid”, klonk het woensdagavond. “Dit behoort immers niet tot onze zeden.” Inhoudelijk is de grootste fractie van Dendermonde ervan overtuigd dat de inspanning en de energie die nodig is voor het oprichten van de kleuterafdeling in de Appelse Freinetschool beter kan aangewend worden “voor de verdere uitbouw en verdieping van het lagereschoolaanbod.”

De vreemdste tussenkomst was die van Patrick Meulebroek, fractieleider van het tweekoppige PLUS. Hij hekelde het gelobby en de telefoontjes die al sinds vorig weekend op gang waren gekomen. “PLUS doet niet mee”, zei hij vol overtuiging. “Er moet unanimiteit zijn binnen de meerderheid. Het kan niet dat het college de verantwoordelijkheid afschuift op de gemeenteraad.” Omdat de PLUS-gemeenteraadsleden die verantwoordelijkheid niet wilden opnemen, verlieten ze de zaal net voor de stemming.

Die stemming liet zien dat CD&V/V-VA op dit punt helemaal geïsoleerd is. Sp.a kreeg de steun van alle aanwezige gemeenteraadsleden van Open VLD en Vlaams Belang. CD&V/N-VA liet ondertussen verstaan dat ze, al zijn ze teleurgesteld in de wisselmeerderheid, ze zich bij de beslissing zullen neerleggen en ze loyaal zullen uitvoeren.

Voorgeschiedenis

De discussie over de Appelse gemeenteschool is al een tijd aan de gang…

[polldaddy poll=4990720]

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord