Adopteer een steen en red de Kazerne

0

Dendermonde – De druk om de Hollandse Kazerne te redden, wordt nog verder opgevoerd. Naast de Facebookpagina van Tomas Roggeman werd nu door de Werkgroep Cultureel Patrimonium een petitie opgestart.

“Red de kazerne, adopteer ‘gratis’ een steen, is een initiatief met als doel de overheid en het stadsbestuur te sensibiliseren om dit unieke gebouw te restaureren en er een nieuwe hedendaagse bestemming aan te geven”, aldus voorzitter Mariella Ost.


Op basis van een eerder gevoerde poll blijkt 89,87% (158 reacties) voorstander te zijn om de Hollandse Kazerne te renoveren.

“De leden van de werkgroep zijn ervan overtuigd dat de voormalige Hollandse Kazerne, die samen met het oefenterrein en bijgebouwen uit de Belgische periode, een zeer interessante en gedifferentieerde functie kunnen toebedeeld worden zowel op socio-cultureel als toeristisch vlak. Alhoewel het gebouw geen stadseigendom is, toch kan de inbreng van de stad bepalend zijn voor haar redding van de ondergang.”

Symbolische actie

De actie “Adopteer een steen” is eerder symbolisch. “Wij willen aantonen dat er wel degelijk een draagvlak bij het grote publiek bestaat om dit doel te bereiken. Wij rekenen hierbij massaal op de steun van het publiek om deze restauratie te realiseren, waarvoor oprechte dank”, aldus Mariella Ost. “De site “Hollandse Kazerne” vormt een uniek geheel dat andere steden ons benijden en waarvan zij alleen maar kunnen dromen.”

Sensibiliseren van het publiek

De actie beperkt zich niet alleen tot een website en een petitie. “In gans de stad worden bij de winkeliers een affiche en flyers ter beschikking gesteld om dit initiatief bij het grote publiek bekend te maken en zo onze overheid te overtuigen om na de jaren van belofte, dit project te realiseren”, aldus Mariella Ost.

“Het argument dat dit handen vol geld kost en dit in de huidige tijd niet van de bevolking gevraagd kan worden, wordt maar al te graag naar voor geschoven om de renovatie en restauratie op de lange baan te schuiven. Het kan nochtans anders. Wanneer je aan de mensen kan aantonen dat het de moeite waard is om te bewaren, te renoveren en/of te restaureren door er een eigentijdse bestemming aan te geven, dan kunnen de mensen dit patrimonium een plaats geven in hun eigen wereld. Het blijft de grote uitdaging. Een volwassen dialoog omtrent deze problematiek, moet in alle omstandigheden mogelijk zijn, ook wanneer de opinies hieromtrent verschillen.”

Je kan de petitie zelf ook onderschrijven via reddekazerne.be

“Zeer indrukwekkend zijn de dimensies van de zogenaamde Hollandse Kazerne. Dergelijke grote overwelfde ruimten ken ik in Nederland niet. Het gebouw draagt duidelijk de sporen van verwaarlozing. Maar het casco is dermate stevig dat de schade aan het muurwerk zelf niet bijzonder groot is”
.
Senior Ir. Jan Kamphuis, Rijksgebouwendienst Nederland, na zijn bezoek aan de Hollandse Kazerne op 19 november 2011.