Lebbeeks schepencollege keurt oprichting Verkeersadviesraad goed

Lebbeke – “ Het kan soms vlug gaan in de politiek, ook al weten wij dat dit doorgaans NIET zo is!”, meldt Karel Uyttersprot van N-VA.

“Op 8 februari diende N-VA bij monde van raadslid André Segers een voorstel in voor de gemeenteraad om het ‘Verkeersplatform’ officieel te erkennen en om tot de oprichting over te gaan van een Verkeersadviesraad/verkeerscommissie. Dit punt staat dan ook geagendeerd voor de gemeenteraad op 28 februari. En zie, nog voor het punt op de dagorde kwam, heeft het schepencollege van 21 februari de erkenning van het platform goedgekeurd en voorzien zij de oprichting van een verkeerscommissie. N-VA kan zich dan ook alleen maar verheugen in de snelle goedkeuring van haar voorstel. Wij hopen dat ook andere N-VA voorstellen even vlug goedgekeurd geraken.”

André Segers: “Het verkeersplatform is een onafhankelijke stuurgroep waarin inwoners, scholen, verenigingen en instanties een breed draagvlak vormen om werk te maken van een veiliger verkeer en een betere mobiliteit in Groot Lebbeke. Het zou onlogisch zijn als het gemeentebestuur deze bron van geïnteresseerde vrijwilligers niet zou gebruiken om het voor iedereen een stuk verkeersveiliger te maken in Groot Lebbeke. Deze stuurgroep kan perfect samenwerken met de politie. Zoals andere adviesraden belangrijk zijn voor het sociaal leven zou deze ‘Verkeersadviesraad’ er samen met het bestuur kunnen voor zorgen dat het aangenamer en veiliger vertoeven is in Groot Lebbeke.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord