Kostprijs nieuw parkeergebouw geraamd op 2,2 miljoen euro

parkeerbeleid

De gemeenteraad keurde op 19 april het lastenboek goed voor de bouw van een parkeergebouw in Dendermonde. De kostprijs wordt geraamd op 2.200.000 euro inclusief btw.

De beslissing om een parkeertoren te bouwen werd al op 23 januari genomen. Het gebouw komt op een onbebouwd stuk grond tussen de Oude Vest in de Leopold II-laan, achter de brandweerkazerne.

Het parkeerbeleid en de zoektocht naar extra parkeergelegenheid in de binnenstad zijn zaken die de lokale politiek al enkele jaren bezig houdt.

In 2012 werd zelfs een ondergrondse parking op de Oude Vest overwogen. Ook het parkeerbeleid werd toen op de korrel genomen. De stad stuurde later zijn parkeerbeleid bij. Er waren in 2013 problemen met de parking op het dak van de stedelijke bibliotheek en recent nog toonde de oppositie zich kritisch over de bouw van een ondergrondse parking in de buurt van het station.

Met het nieuwe parkeergebouw komt er alvast een oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen in het centrum.

Oplaadplaatsen voor elektrische wagens

Het nieuwe parkeergebouw zal uit twee lagen bestaan: het gelijkvloers en één verdieping. Indien nodig zou een tweede verdieping later nog kunnen bijgebouwd worden.

“Er wordt gemikt op een capaciteit van 100 tot 150 parkeerplaatsen. Er wordt maximaal rekening gehouden met duurzaamheid onder andere door zonnepanelen op het dak en 10 oplaadplaatsen voor elektrische wagens.”

“Bij de integratie van het gebouw in de omgeving zetten we in op aangepaste groenaanplanting en een goede toegankelijkheid. In het bestek is ook opgenomen dat er geen inkijk mag zijn in de omliggende panden. Er volgen later nog overlegvergaderingen met de omwonenden.”

Werkenwedstrijd zal uitwerking bepalen

“Voor de uitwerking van het hele concept gaat het bestuur te werk via een speciale procedure, de zogenaamde ‘werkenwedstrijd met prijzengeld’. Hierbij gaan we op zoek naar een bouwpartner die alle aspecten van het project kan realiseren: studie, ontwerp en ook de uitvoering, binnen de best mogelijke termijnen”, aldus de stad.

“ Aan het einde van het jaar kiezen we het concept en stellen we de bouwpartner aan. Na het verkrijgen van de nodige vergunningen volgen de bouw en de afwerking van het parkeergebouw in de loop van 2018. De bouwwerken moeten beëindigd zijn op 31 december 2018.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond