Stad heeft meer geld nodig om te investeren in rioleringen

0

Groen Dendermonde wilde op de vorige gemeenteraad graag weten hoe het was gesteld met de investeringen in gescheiden rioleringen in Dendermonde. Volgens de partij zouden Dendermondenaren namelijk teveel betalen voor hun drinkwater.

“In het laatst vastgestelde VMM rapport – op basis van de jaarrekening 2015 van de stad – bedraagt de opbrengt uit de gemeentelijke waterbijdrage 2.475.312,41 euro”, aldus schepen Leen Dierick. “De gegevens van 2016 zijn nog niet beschikbaar.”

Tegenover deze inkomsten staat de gemeentelijke saneringskost die bestaat uit verschillende soorten kosten waaronder de jaarlijkse exploitatiekost, dit betekent het dagelijkse onderhoud van bestaande rioleringen, het herstel of de heraanleg van verouderde bestaande rioleringen en het aanleggen van rioleringen waar er nog geen riolering ligt.

Vorig jaar werd door de stad 469.903,73 euro uitgegeven aan de jaarlijkse exploitatie van de riolering. “Daarbij komt ook nog 47.752 euro bij voor het onderhoud van onbevaarbare waterlopen”, aldus Dierick. “De exploitatiekost rioolinfrastructuur kan afgerond worden naar circa 500.000 euro per jaar.”

45 miljoen euro nodig om overal gescheiden rioleringen te voorzien

Hoe zit het verder met het herstellen en de heraanleg van verouderde bestaande rioleringen? Leen Dierick: “Dit zijn vaak dossiers die niet in de meerjarenplanning staan, maar waarbij opeens de bestaande riolering inzakt, of waarbij we jaarlijks oplappingen hebben gedaan maar de situatie opeens te gevaarlijk wordt. Zoals in de Koning Albertstraat, Zwarte Zusterstraat, Veldstraat enzovoort.”

“Het kunnen ook grootschaligere projecten zijn waarbij zowel de riolering als het wegdek zodanig slecht zijn, dat beiden moeten aangepakt worden. Een voorbeeld is Hof ten Rode en ook de Lange Dijkstraat, die zonder subsidies werd aangepakt.”

Wat de aanleg van nieuwe rioleringen in gebieden waar nog geen rioleringen zijn, hoopt schepen Leen Dierick dat de deadline van hogerhand wordt verlengd tot 2027.

“Voor elke stad is er een GUB opgemaakt. Dit is een gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Hierin staan duidelijk aangeduid welke straten nog moeten gerioleerd worden en in welke zones er IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater, nvdr) moeten aangelegd worden. De eerste deadline was 2015, maar deze wordt hopelijk nog 2 maal met 6 jaar verlengd, dus tot 2027”, aldus Leen Dierick. De saneringskostprijs wordt berekend op 45 miljoen euro.

“Voor Dendermonde zijn er heel wat projecten aangeduid om aan onze saneringsplicht te voldoen. In Dendermonde zijn er immers nog
heel veel straten waar het afvalwater in de beken gaat. Daar moet nog een volledig nieuw rioleringsstelsel worden aangelegd.”

“We staan nog voor grote uitdagingen”

“De totale saneringskost is niet zo maar te berekenen. We hebben jaarlijks 500.000 euro exploitatiekosten, daarenboven hebben we volgens het GUP nog voor 45 miljoen euro investeringen nodig in niet-gerioleerd gebied en daarbovenop komen nog het vervangen van bestaande rioleringen. Als je dan weet dat we per jaar ongeveer 2.400.000 euro ontvangen als gemeentelijke waterbijdrage dan weet je dat we hiermee niet toekomen!”, concludeert schepen Dierick.

“Er zijn al tal van rioleringsprojecten uitgevoerd, maar we staan nog voor grote uitdagingen. Willen we de Europese deadline in 2027 om overal zuiver water te hebben. Vanuit de drinkwaterfactuur halen we jaarlijks ongeveer 2,4 miljoen euro. Dit is onvoldoende. We dringen er bij de hogere overheid op aan om meer subsidies te krijgen en om de doorlooptijd van de dossiers drastisch te verkorten.”