Search

Volgens Groen betalen Dendermondenaren teveel voor hun drinkwater

groen dendermonde

Matthias Coppens, gemeenteraadslid voor Groen Dendermonde, wilde op de voorbije gemeenteraad van het stadsbestuur graag weten hoeveel de totale gemeentelijke waterbijdrage aan Farys bedraagt. De intercommunale Farys staat in voor de drinkwaterlevering en afvalwaterzuivering.

“De drinkwaterfactuur die elke Dendermondenaar betaalt aan Farys bevat ook een saneringsbijdrage. Dit is een vergoeding waarmee het water dat gebruikt wordt opnieuw kan gezuiverd worden”, aldus Matthias Coppens.

“Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat die bijdrage niet volledig gebruikt wordt. Via de saneringsbijdrage op de waterfactuur ontvingen de rioolbeheerders in 2015 samen 401 miljoen euro of 63 euro per Vlaming, terwijl ze maar 318 miljoen euro investeerden.”

Groen Dendermonde stelt zich ook de vraag “welk deel van die bijdrage dan ook gebruikt wordt om gescheiden rioleringen aan te leggen in Dendermonde”.

Coppens: “Die investeringen zijn dringend nodig. Oorspronkelijk moest Dendermonde zijn gescheiden rioleringsstelsel in orde krijgen tegen 2015. Europa gaf uitstel tot 2027. Bovendien wordt een goed en goed onderhouden rioleringsnetwerk vanwege de klimaatopwarming alleen maar belangrijker.”

Geplande investeringen in gescheiden riolering

In januari werd alvast bekend dat de Vlaamse overheid meer dan 2 miljoen euro vrijmaakt voor een nieuwe, gescheiden riolering in Vlassenbroek. Het gaat over 1,7 kilometer nieuwe rioleringen. Het project zal ervoor zorgen dat afvalwater niet langer in de natuur terecht komt. De werken worden hoogstwaarschijnlijk in 2019 uitgevoerd.

Schepen Leen Dierick, bevoegd voor waterbeleid, maakte vorig jaar ook bekend dat budget wordt vrijgemaakt om de Kalendijk te voorzien van een gescheiden riolering.

“Een groot deel van de bestaande riolering is nog in goede staat, zo bleek na camera-inspectie. Daarom blijven we die gebruiken voor het afvalwater. Voor de afvoer van het regenwater worden nieuwe buizen aangelegd”, meldde ze op haar website.

“Het vuile water dat nu nog in de Vondelbeek stroomt, wordt opgepompt naar de Leopold II-laan, naar de parking van de Olympos. Daarvoor wordt een nieuw pompgemaal geplaatst, net voorbij de laatste woning. Als de gemeenteraad begin 2017 zijn fiat geeft, kunnen de werken uitgevoerd worden. Die zullen 800.000 euro kosten, waarvan de stad 430.000 euro zelf moet betalen. De rest is subsidie.”

Schepen Leen Dierick pleitte er op de gemeenteraad zelf ook voor dat de hogere overheid meer geld zou vrijmaken om te investeren in gescheiden rioleringen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van