Search

Bezoekcijfers bibliotheek onderwerp van discussie

bibliotheek dendermonde

N-VA stelt dat het aantal jonge bibliotheekbezoekers in Dendermonde bijna gehalveerd is in 4 jaar tijd. Wendy Van den Abbeele, directeur van de stedelijke bibliotheek, vraagt de cijfers te nuanceren.

“De bibliotheek van Dendermonde publiceerde deze week haar bezoekerscijfers. Die schetsen een somber beeld over het bereik bij de jeugd. Sinds 2013 bereikt de bib maar half zoveel jongeren meer. Per jaar worden meer dan 11.000 jeugdboeken minder uitgeleend”, meldt gemeenteraadslid Tomas Roggeman (N-VA).

“We wijten de blijvende neergang aan de sluiting van zes bibliotheken in de deelgemeenten. Hier hebben we voor gewaarschuwd. Onze voorspeling komt jammer genoeg uit”, aldus Tomas Roggeman.

“In 2013 kreeg de Dendermondse bibliotheek met haar filialen 2.946 jonge leners over de vloer. In 2016 waren dat er nog maar 1.599. Die daling weerspiegelt zich in de ontleningen van jeugdboeken: 9.252 jeugdfictieboeken minder, 3.051 jeugd-non-fictieboeken minder op jaarbasis sinds 2013. Enkel het aantal ontleende strips neemt toe.”

“Centrale bibliotheek trekt minder mensen aan”

“Dat de sluiting van de bibliotheken van in Grembergen, Baasrode, Oudegem, Schoonaarde, St-Gillis en Appels dramatische gevolgen had, was al bekend. Vroeger was er in elke deelgemeente een bibliotheek op fietsafstand, maar geen enkele ouder stuurt zijn kind 3 kilometer over een drukke steenweg naar de bib”, stelt Roggeman.

“Erger is dat die daling niet eenmalig was, maar jaarlijks voortgezet wordt. Zelfs na de centralisatie blijft de bibliotheek aan snel tempo jonge lezers verliezen. Sinds de bibliotheek uit de dorpskernen verdween, trekt ze veel minder mensen aan. Compenserende maatregelen voor de afschaffing, zoals boekenkoffers in de scholen of digitalisering, slaan weinig aan bij de jeugd. Vele lezende jongeren kiezen liever uit een fysiek boekenrek dan een bestelling te plaatsen op een website.”

“De uitleencijfers voor volwassenen blijven trouwens stabieler. Wie een auto en rijbewijs heeft, kan zich makkelijker naar de centrale bib verplaatsen. Maar kinderen zijn de sigaar”, aldus N-VA.

Bibliotheek nuanceert cijfers

“We betreuren dat het interne werkdocument voor de raad van beheer werd gebruikt als basis voor communicatie. Dit geeft immers geen volledig beeld, een aantal cijfers over activiteiten en dienstverlening staan immers nog niet vermeld omdat we deze telkens laten dubbel checken door de provincie. En deze laatste input konden we nog niet verwerken”, aldus directeur Wendy Van den Abbeele.

“De cijfers die u doorkreeg gaan vooral over unieke leners. Daarin zijn onder meer de zogenaamde klaskaarten niet bij. Dit bestand werd uitgezuiverd en ontdubbeld. Het gaat om 72 kaarten goed voor 1.442 leners”, meldt Van den Abbeele.

“Het aantal individuele leners ligt lager, dat klopt. Maar dat zegt minder over uitleningen, reservaties en bezoek”, aldus Wendy Van den Abbeele.

“We moeten ook rekening houden met auteurs die de scholen bezoeken – goed voor 1.320 leerlingen – en de boekenkoffer die 181 keer werd uitgeleend. Bovendien nemen ook ouders meer materialen mee voor kinderen sinds de optrekking naar 20 materialen die men kan meenemen. Ook bepaalde materialen zoals diverse games, strips, fundels staan op kaart van de verantwoordelijke ouder.”

“Veel jongeren vertoeven bij ons om te studeren en over de middag. Op dat moment is de bibliotheek niet open via de hoofdingang beneden. Deze aantallen zitten daardoor niet eens vervat in onze bezoekersaantallen.”

“Nood aan benchmarking”

“Bovendien stellen we aan de provincie de vraag of we een vergelijking kunnen hebben met de leners jeugd in andere bibliotheken. We hebben de indruk dat deze overal wat teruglopen, maar zouden ook op dat vlak graag wat benchmarking hebben”, laat Van den Abbeele weten.

“Die cijfers zijn opgevraagd, maar de provincie is momenteel nog volop bezig met het verzamelen van alle ingekomen informatie van de andere bibliotheken in onze regio waardoor we daar niets kunnen over zeggen.”

“Tevreden met de ingeslagen weg”

“Tot slot nog dit”, zegt Wendy Van den Abbeele. “Voor ons tellen vooral bezoekers en het totaal aantal uitleningen en reservaties. De samenstelling van de leners is telkens onderhevig aan trends en demografie. Maar wat bezoekers en uitleningen en reservaties betreft zitten we op het hoogste aantal, ook hoger dan 2013. En dat cijfer is wat we als bib nastreven, omdat dit ons inzicht geeft in gebruik van onze collectie en dienstverlening. Met andere woorden, we hebben nog veel uitdagingen het hoofd te bieden. Maar we geloven in onze toekomst en ook die van onze jeugdige bezoekers. Vandaar dat we durven zeggen tevreden te zijn met ingeslagen weg.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van