Search

Dendermondse studenten belonen voor onderzoek en inzichten

n-va dendermonde

Tomas Roggeman, gemeenteraadslid voor N-VA, stelde voor om studenten die hun bachelor- of masterproef over een Dendermonds thema schrijven te belonen. Zijn voorstel werd vorige maand door de gemeenteraad goedgekeurd.

“In de komende weken wordt een reglement op punt gesteld. In de huidige versie zou elke student die een Dendermonds studieobject kiest, een premie krijgen van enkele honderden euro”, aldus Tomas Roggeman.

Het plan zou al vanaf volgend academiejaar moeten actief zijn.

Waardevolle input voor de stad Dendermonde

“Onze studenten zorgen voor een enorme productie van kennis en inzichten. Die kan zeer waardevol zijn voor bedrijven, beleidsmakers of verenigingen”, aldus Tomas Roggeman.

“Elk jaar schrijven naar schatting 240 Dendermondse studenten een bachelorscriptie of masterproef. Het betekent een gigantische productie aan innovatieve kennis en inzichten gespreid over alle mogelijke kennisdomeinen: van preventiemanagement over sociaal werk, stedenbouw, marketing en bedrijfsmanagement. Bovendien is het nog gratis ook.”

Studenten zorgen voor gratis onderzoeken

“Ook voor de stad is het interessant. In een bestuursperiode waarin Dendermonde 3,8 miljoen euro uitgeeft aan studies, zonder uitvoering, kan het nuttig zijn om gratis onderzoeken op te nemen.”

Tomas Roggeman: “Studenten van vandaag zijn de consultants van morgen. Een architectuurstudent voert zijn onderzoek gratis uit, maar gelijkaardige onderzoeken met een bedrijfslogo erop kosten de stad tienduizenden euro’s.”

Stopzetten braindrain naar studentensteden

“Naast de materiële en immateriële winsten bij de scripties zelf, draagt de maatregel ook bij aan de strijd tegen de braindrain naar de studentensteden”, vindt Roggeman.

“Heel wat studenten blijven hangen in Gent of Leuven: na hun studies verhuizen ze permanent. Dendermonde is gevoelig aan dat fenomeen, en het is jammer dat we als stad net deze veelbelovende hoogopgeleide mensen verliezen. Door studenten in hun laatste jaar via hun thesis opnieuw veel nauwer bij hun geboortestad te betrekken, hopen we dat meer onder hen terugkeren na hun afstuderen.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van