Subsidies voor nieuwe sociale woonprojecten

Sociale woningen in Dendermonde

Dendermonde – De nood aan sociale huurwoningen in Dendermonde blijft groot. De gemeenteraad keurde daarom afgelopen week een overeenkomst goed voor nieuwe projecten.

“Begin 2017 bedroeg het aanbod 9,93 %. Aangezien het sociaal objectief van 9 % reeds werd behaald, kan het stadsbestuur opnieuw een sociaal woonbeleidsconvenant van drie jaar aangaan met de Vlaamse Regering. Dankzij deze convenant kunnen subsidies verworven worden voor projecten van 102 bijkomende sociale huurwoningen voor de komende 3 jaar”, aldus het stadsbestuur.

“Het realiseren van sociale woonprojecten blijft belangrijk gezien de lange wachtlijsten van huisvestingsmaatschappijen en het feit dat ‘wonen’ de belangrijkste factor vormt in de aanpak van armoede.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement