“Mobiliteit, milieu en armoede zijn onze belangrijkste thema’s”

Tom Bogman

Tom Bogman

Tom Bogman is sinds januari de kersverse voorzitter van sp.a Dendermonde. Hoewel de functie van voorzitter voor hem nieuw is, heeft de Oudegemenaar al een gevulde loopbaan in de politiek achter de rug. Hij was bij de vorige verkiezingen secretaris van de lokale afdeling en was lange tijd parlementsmedewerker voor Bart Van Malderen (sp.a). Sinds enige tijd werkt hij op de communicatieafdeling van de partij in Brussel.

sp.a Dendermonde neemt al sinds 1995 deel aan het bestuur van de stad. Van 1995 tot 2006 was dat met Norbert De Batselier (sp.a) als burgemeester. Eind vorig jaar maakte sp.a bekend dat het voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in zee gaat met Groen.

“We hebben heel wat zaken met elkaar gemeen en daarom leek het ons zinvol om een kartel te vormen”, vertelt Tom Bogman. “We willen er samen voor zorgen dat de progressieve stem niet verdeeld geraakt. Ik geloof er sterk in dat in dit geval 1 plus 1 gelijk is aan 3. Mijn belangrijkste opdracht als nieuwe voorzitter nu is om samen met Groen een ploeg te vormen, een gezamenlijke programma te maken en een verkiezingslijst samen te stellen.”

sp.a en Groen kozen met Niels Tas (sp.a) en Iris Uyttersprot (Groen) voor een duo-lijsttrekkerschap.

“We willen met een evenwichtige lijst uitpakken. Dat betekent onder meer ook met een gelijk aantal vertegenwoordigers uit de deelgemeenten. Ons doel is verder om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor ons project”, vertelt Tom Bogman. “We hebben daarom gekozen voor een open lijst. Je hoeft niet noodzakelijk een partijkaart te hebben om je aan te sluiten. We zijn op zoek naar geëngageerde ambassadeurs die willen bijdragen aan onze doelstellingen.”

De komende weken werken sp.a en Groen ook verder aan hun programma voor Dendermonde.

Tom Bogman: “We hebben de komende weken een aantal werkdagen gepland waarop we de verschillende thema’s inhoudelijk gaan uitdiepen. Iedereen is daarbij welkom. We houden open vergaderingen zodat iedereen die dat wil kan deelnemen.”

Het kartel schuift alvast deze drie thema’s naar voor: mobiliteit, milieu en armoede. “We pleiten voor veilige fietsverbindingen. De oversteek aan het sas in Denderbelle is een goed voorbeeld. Het is van belang dat deze verbinding blijft behouden”, benadrukt Tom Bogman.

“Wat het milieu betreft willen we ernaar streven dat iedereen binnen een afstand van 500 meter van zijn of haar woning kan genieten van openbaar groen. Het derde aandachtspunt is armoede. Met de doorstart van de sociale kruidenier is een belangrijke extra stap gezet, maar op het vlak van armoede is in Dendermonde nog werk aan de winkel. Het gaat om een complexe problematiek die in veel gevallen het stadsbeleid overstijgt, maar we willen absoluut de uitdaging aangaan.”

Tom Bogman blikt op een positieve manier terug op het beleid van de voorbije vijf jaar. “We hebben naar mijn gevoel mee het verschil kunnen maken. Schepen van sport Carine Verhelst heeft met haar beleid een stevige basis gelegd voor de toekomst van onze clubs. Ook het schepenambt van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en mobiliteit bijvoorbeeld is niet de minste. Uiteraard hebben we ook geen wondermiddel tegen de toenemende verkeersdruk, maar we hebben zeker het mobiliteitsbeleid in de stad mee kunnen bepalen. Niels Tas heeft met zijn fietsbeleid zeker een verschil kunnen maken.”

“We hopen alvast de coalitie en het huidige beleid ook na oktober te kunnen voortzetten.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Ros Beiaard souvernierposter via Editie

Het hart van de Dendermondenaren klopt voor ‘ons peirt’. Ook dat van Editie, waarvan de redactieploeg de Ros Beiaardommegang op de voet

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond