Open Vld bevraagt inwoners van Appels

0

Nadat Open Vld Dendermonde eerder al Oudegem, Mespelare en Schoonaarde bezocht, ging de partij nu huis aan huis in Appels om er de pijnpunten bloot te leggen.

“De inwoners van Appels liggen overduidelijk het meest wakker van de staat van de voet- en fietspaden. Liefst 88% van de respondenten vindt deze ondermaats, met uitschieters voor de Zandstraat en de Bevrijdingslaan”, aldus Laurens Hofman, lijsttrekker voor Open Vld Dendermonde bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Dienstencentrum ontbreekt

“Verder vindt men dat de door CD&V en sp.a gebroken belofte om een dienstencentrum op te richten moet nagekomen worden. Ook stelt men dat er een stimulans moet komen om meer winkels naar Appels te krijgen en ervaart de meerderheid problemen en ongemakken door afwezigheid van een wijkcommissariaat.”

“Een ruime meerderheid van de antwoorden – 58% – maakt melding van onvoldoende onderhoud van de groenvoorzieningen zoals bomen, beken en dergelijke. Net zoals in de overige bevraagde deelgemeenten ziet men grofvuil en glas graag opgehaald.”

“Verder blijken de inwoners van Appels zich veilig te voelen: liefst 78% gaf hier een positief antwoord op. Toch is de helft van de burgers gewonnen voor een buurtinformatienetwerk, waarbij burgers en politie informatie uitwisselen. Het aanbod aan polyvalente ruimte en de
properheid van de straten blijken nipt aan de behoeften te voldoen. Extra parking is men daarnaast zeker genegen.”

Conclusie

Laurens Hofman: “Tot slot, globaal beschouwd kan de oorzaak van enkele bezorgdheden van de burgers herleid worden tot het beleid van deze CD&V- en sp.a-bestuursploeg. De belofte om een dienstcentrum te bouwen werd verbroken en het Appelse wijkcommissariaat werd geëlimineerd.”

“In lijn met het meerjarenplan wordt het middenstandsbeleid zes jaar gepauzeerd, hopelijk kan in 2019 werk gemaakt worden van stimuli om handelaars naar Appels te lokken. Voor de aanpak van onder meer de Zandstraat appreciëren we de inspanningen van de mobiliteitsschepen, die daarvoor uiteraard afhankelijk is van de Vlaamse Regering.”