Tomas Roggeman wil sensibilisering over orgaandonatie opschroeven

0

Tomas Roggeman wilde het op de gemeenteraad van 4 juli over orgaandonatie hebben, maar de gemeenteraad werd uitgesteld tot dinsdag 17 juli. In zijn geplande tussenkomst pleitte Roggeman ervoor om de Dendermondenaren te informeren over orgaandonatie.

“De mogelijkheden tot registratie als orgaandonor worden versterkt en daar wil de N-VA ruchtbaarheid aan geven. Een enkele orgaandonor kan tot acht levens redden. Maar de wachtlijsten voor organen zijn lang. Sensibilisering is dus van levensbelang”, aldus gemeenteraadslid Tomas Roggeman.


“Sinds kort is het mogelijk om je te registreren als orgaandonor via de huisarts. Dankzij een recente wetswijziging komt daar ook een digitale applicatie bij. Vroeger kon dit enkel via de stadsdiensten”, zegt Roggeman, die vraagt dat de stad Dendermonde de nieuwe opties onder de aandacht brengt.

“Momenteel is iedereen donor, met inspraak van de nabestaanden. In geval van een tragisch ongeval van een gezond persoon kunnen de functionerende organen weggenomen worden, tenzij de nabestaanden beslissen om de donatie te weigeren. Onenigheid tussen nabestaanden en artsen is niet ondenkbaar. Registratie neemt deze onzekerheid weg, door personen zelf te laten beslissen of ze al dan niet donor willen zijn. Orgaandonatie redt levens. Ook Dendermonde kan hierin een steentje bijdragen”, besluit Roggeman. N-VA brengt het voorstel op de volgende gemeenteraad.