Gemeenteraad keurt vernieuwd algemeen nood- en interventieplan goed

0

Dinsdag 17 juli keurde de gemeenteraad het vernieuwde gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) goed.

“Dit plan treedt in werking wanneer de burgemeester de gemeentelijke fase van het noodplan afkondigt. Elke gemeente en stad is verplicht om een GANIP op te maken om de bevolking en het leefmilieu zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties, bv. hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een ontploffing enzovoort”, aldus het stadsbestuur.


“Het plan wordt opgemaakt om enerzijds aanwezige risico’s preventief in te perken en incidenten te voorkomen, anderzijds om tijdens een noodsituatie een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken. Het bevat richtlijnen over alarmprocedures, inzetbare middelen, multidisciplinaire samenwerking, evacuatiemogelijkheden enzovoort.”

“Het GANIP werd volledig vernieuwd en geactualiseerd. Bij grote wijzigingen moet het plan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad en aan de provinciegouverneur. Nadien krijgt elke betrokkene een nieuw exemplaar.”