N-VA vraagt parkeerplan voor Sint-Gillis

parkeerbeheer

Tomas Roggeman, gemeenteraadslid voor N-VA, wil dat de stad het parkeerprobleem in Sint-Gillis aanpakt.

“De N-VA wil dat de stad Dendermonde ruimere parkeernormen invoert en buurtparkings ontwikkelt in Sint-Gillis. Als leidraad op de lange termijn moet er een parkeerplan komen. Sint-Gillis raakt steeds dichter bebouwd. De parkeervraag groeit terwijl het aanbod krimpt. Er is een toekomstvisie voor het parkeerbeleid nodig”, aldus gemeenteraadslid Tomas Roggeman.

“Totaalvisie voor parkeren”

“Als grootste deelgemeente van Dendermonde kampen verscheidene dichtbebouwde wijken van Sint-Gillis met parkeermoeilijkheden. Vele woningen hebben geen eigen garage en parkeren op de openbare weg is niet evident. Soms moeten bewoners parkeren in de bermen van onbebouwde percelen, omdat het gewoon niet anders kan. Maar vroeg of laat raken die ook bebouwd en dan zitten bewoners nog dieper in de rats”, legt Roggeman uit. “Bovendien schuift het stadsbestuur de verantwoordelijkheid af. Men verklaart simpelweg dat dit niet de taak van de stad is om dit op te lossen. Wel, wij zien het anders.”

“Er moet een totaalvisie komen voor parkeren in Sint Gillis. Dat omvat ten eerste strengere minimumnormen voor het aantal parkeerplaatsen in grote nieuwbouwprojecten. Volgens het ‘vervuiler betaalt’-principe moeten projectontwikkelaars verplicht worden om bij nieuwe appartementsblokken meer inpandige parkeerplaatsen te voorzien”, licht Roggeman toe. “Zo halen we auto’s van straat en voorkomen we een parkeerinfarct en zoekgedrag”.

N-VA wil buurtparkings introduceren

Tomas Roggeman: “Ten tweede zijn investeringen nodig in kleinschalige buurtparkings. De weinige vrije terreinen die in Sint-Gillis nog overblijven moeten onder de loep genomen worden. Waar de parkeerdruk en de overlast het hoogst zijn, kan de stad zelf terreinen opkopen en inrichten als publieke parking.”

Als basis van de nieuwe parkeernormen en infrastructuur, is het nodig de parkeerdruk en behoefte te meten. Dat kan via een uitgebreide consultatie van de bewoners. We willen dus de omgekeerde aanpak van het geflopte circulatieplan: eerst luisteren naar de mensen en dan pas uitvoeren”, klinkt het.

“Zo’n parkeerplan moet de leidraad worden waarmee we de komende jaren de parkeerdruk aanpakken en de mensen opnieuw ruimte geven in hun eigen straat” besluit Roggeman.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement