Zoek

Aanleg fietstunnel in Oudegem start in het voorjaar

De concrete realisatie van een deel van de fietssnelwegen tussen Wetteren, Dendermonde en Aalst werd vandaag officieel voorgesteld. Het gaat volgens het provinciebestuur om “twee ingrijpende werken op het terrein. De werkzaamheden starten in het voorjaar.

Men heeft het over de aanleg van een fietstunnel onder de spoorlijn nabij de Hofstraat ter vervanging van de huidige overweg. Daarnaast zal ook een nieuwe fietsoversteek aan de spoorwegbrug over de Dender nabij het VPK worden aangelegd.

Beide projecten zitten momenteel in de start van de vergunningsfase.

Fietstunnel en verbreding Berkestraat

De fietstunnel ter hoogte van de Hofstraat zal de verbinding vormen tussen Wetteren, Schoonaarde en Dendermonde en tussen Oudegem en Aalst.

“De omgevingsvergunningsaanvraag voor de tunnel werd deze zomer ingediend en de werken starten, volgens de huidige planning, in het voorjaar van 2019”, aldus de provincie.

“Het sluiten van de spoorwegovergang ter hoogte van de Hofstraat zal samen met de verbreding en het plaatselijk verleggen van de Berkestraat gebeuren. Zo komt er een alternatieve verbinding voor personenwagens tussen Oudegem en Appels. De fietsers tussen deze twee deelgemeenten kunnen de nieuwe tunnel onder de spoorlijn gebruiken als veilige, lokale fietsverbinding.”

Fietsbrug over de Dender

“De fietsbrug over de Dender ter hoogte van papierverwerkingsbedrijf VPK is een sleutelproject op fietssnelweg F44”, meldt de provincie.

“De fietsbrug vormt de link tussen Schoonaarde/Oudegem/Mespelare en Sint-Gillis/Dendermonde/Baasrode. Het zal de meest directe en veiligste fietsverbinding zijn tussen deze gemeenten. Deze fietsbrug vormt daarom een essentiële, unieke schakel in het netwerk van de fietssnelwegen in Dendermonde.”

“De fietsers op het jaagpad langsheen de Dender tussen Dendermonde en Aalst zullen vlot de nieuwe fietssnelweg kunnen bereiken via een toegang langs de Oude Heirbaan.”

Kostprijs 5 miljoen euro

“De uitvoering van de fietssnelwegen en de bijbehorende werken wordt geraamd op circa 5.069.000 euro. Elke partner neemt hiervan een aanzienlijk deel ten laste”, laat het provinciebestuur weten.

“Zowel de fietstunnel als de fietsoversteek komen in aanmerking voor financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). EFRO-middelen zijn enkel mogelijk bij fietssnelwegen voor de bouw van fietsbruggen of fietstunnels over en onder spoorlijnen, wegen en bevaarbare waterlopen.”

“Beide projecten ontvangen 40% EFRO steun op de totale kostprijs. Dit komt neer op 346.880 euro subsidie voor de bouw van de tunnel en 332.135,20 euro voor de aanleg van de oversteek.

“De resterende kosten voor de bouw van de tunnel worden gedragen door Infrabel en de Provincie Oost-Vlaanderen. Voor de bouw van de fietsoversteek worden de andere kosten gedragen door Infrabel, het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Provincie Oost-Vlaanderen. De stad Dendermonde staat in voor het verwerven van de nodige gronden.”

“Het aandeel van de Provincie betreffende de fietssnelwegen wordt betoelaagd door het Vlaamse Gewest in het kader van het fietsfonds.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van