“Sociale woningen liever niet in de verkiezingsstrijd”

sp.a Dendermonde

N-VA reageerde vandaag ontzet op het verwijderen van verkiezingsaffiches door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn. Tom Bogman, voorzitter van sp.a Dendermonde en Volkswelzijn: “Via de media vernemen we dat oppositiepartij heisa probeert te creëren rond het feit dat onze sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn haar huurders vraagt om geen verkiezingsaffiches op te hangen. Zware woorden als ‘discriminatie’ en […]

N-VA reageert op verwijderen verkiezingsaffiches door Volkswelzijn

n-va dendermonde

“Volkswelzijn laat verkiezingsaffiches onrechtmatig verwijderen”, laat N-VA Dendermonde weten. “Heel wat bewoners van een huurwoning van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn werden de afgelopen dagen opgeschrikt. Ze ontvingen allemaal een brief dat ze onmiddellijk de verkiezingsaffiche die ze voor het raam hadden gehangen, dienden te verwijderen. Volgens Volkswelzijn is dit in strijd met het reglement van […]