Zoek

N-VA reageert op verwijderen verkiezingsaffiches door Volkswelzijn

n-va dendermonde

“Volkswelzijn laat verkiezingsaffiches onrechtmatig verwijderen”, laat N-VA Dendermonde weten.

“Heel wat bewoners van een huurwoning van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn werden de afgelopen dagen opgeschrikt. Ze ontvingen allemaal een brief dat ze onmiddellijk de verkiezingsaffiche die ze voor het raam hadden gehangen, dienden te verwijderen. Volgens Volkswelzijn is dit in strijd met het reglement van inwendige orde. Dit reglement is echter in strijd met het recht op vrije meningsuiting”, aldus de partij. Tom Bogman, voorzitter van Volkswelzijn en sp.a Dendermonde, laat weten enkel het huishoudelijk reglement toe te passen.

”Unia onderzoekt de zaak”

“Het regent meldingen van bewoners die zo een brief hebben ontvangen”, meldt gemeenteraadslid Hilde Raman . “We deden navraag bij het kabinet van Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Daar zijn ze duidelijk: de sociale huisvestingsmaatschappij gaat hier zwaar haar boekje te buiten. Een sociale huurder moet immers het volledige genot van het goed toegekend worden. In dit verband heeft de sociale huurder het recht om zijn appartement naar eigen wens in te richten, en voorwerpen op te hangen die een maatschappelijke of politieke betekenis kunnen hebben. Ook het aanbrengen van affiches en andere symbolen op de publiek zichtbare delen van de betrokken woning strookt volledig met de vrije meningsuiting en het recht op het genot van het goed in kwestie. Ook UNIA, het agentschap voor gelijke kansen, liet intussen weten dat de bezorgdheid gegrond is en onderzoekt de zaak.”

”Discriminatie”

“Het is zeer verontrustend te noemen dat een sociale huisvestingmaatschappij als Volkswelzijn zich schuldig maakt aan discriminatie”, vervolgt Raman. “Het uithangen van politieke affiches, een leeuwenvlag of andere symbolen van welke aard dan ook kunnen op zich nooit leiden tot het beëindigen van een sociaal huurcontract. Het betreft hier immers geen element van de verhuurder/huurder relatie, maar is een invulling van het recht op vrije meningsuiting. Wat Volkswelzijn doet is pure intimidatie.”

“Dat de maatschappij geleid wordt door twee kandidaten van de Sp.a. – Carine Verhelst is directeur en Tom Bogman voorzitter, beiden ook te vinden op de Sp.a-lijst – blijkt een duidelijke aanleiding voor deze brieven. Dat voorzitter Tom Bogman, bij wie de woorden discriminatie, racisme en ranzigheid steeds op het puntje van de tong liggen, wanneer het anderen betreft, zich hieraan bezondigt is ronduit schandalig”, aldus Raman.

”Rechtzetting”

“We vragen dat Volkswelzijn onmiddellijk stopt met deze praktijken en een rechtzetting stuurt naar iedereen die zo een brief kreeg. Indien ze hiermee toch verder gaan, zullen we klachten indienen bij de commissarissen-toezichthouders die de goede werking van de sociale huisvestingsmaatschappij opvolgen”, aldus Hilde Raman.

N-VA-Lijsttrekker Marius Meremans: “In Dendermonde willen we een goede inhoudelijke campagne voeren, en de promotie van kandidaten hoort daarbij. Blijkbaar heb je best geen politieke overtuiging als huurder van Volkswelzijn, volgens de voorzitter en directeur (beiden sp.a.).”

“Wij gaan er met de N-VA van uit dat Volkswelzijn de democratie respecteert en de situatie eerstdaags rechtzet bij de verontruste huurders. Wij kunnen als brede volkspartij niet tolereren dat een sociale huisvestingsmaatschappij hier fel haar boekje te buiten gaat. We zullen er dan ook ten strengste op toezien dat iedere Dendermondenaar van dezelfde rechten kan genieten. Wij tolereren geen discriminatie”, reageert Meremans.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van