“Sociale woningen liever niet in de verkiezingsstrijd”

sp.a Dendermonde

N-VA reageerde vandaag ontzet op het verwijderen van verkiezingsaffiches door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn.

Tom Bogman, voorzitter van sp.a Dendermonde en Volkswelzijn: “Via de media vernemen we dat oppositiepartij heisa probeert te creëren rond het feit dat onze sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn haar huurders vraagt om geen verkiezingsaffiches op te hangen. Zware woorden als ‘discriminatie’ en ‘intimidatie’ worden in de mond genomen. Nochtans passen we gewoon het huishoudelijk reglement toe. Hun kopman Marius Meremans is persoonlijk aandeelhouder en lid van de algemene vergadering. Hij zou dus moeten weten wat er in dat reglement staat. Onze directeur doet haar job voert gewoon uit wat door de raad van bestuur vele jaren geleden al is beslist.”

“Wij vragen om geen affiches te hangen van geen enkele partij. Dat net N-VA zich geviseerd voelt is wel erg cynisch. Mevrouw Raman en haar partij zijn tegen bijkomende sociale woningen en heeft er zich in het verleden hevig tegen verzet, alsof het om een pestplaag gaat. Nu bij die sociale huurders de deuren afschuimen met affiches en er stemmen gaan ronselen, getuigt vooral van eigenbelang.”

“De afgelopen decennia zijn we er in geslaagd om de toewijzing van sociale woningen te depolitiseren en elke schijn van politieke inmenging weg te nemen. Ik zou van mijn positie als voorzitter misbruik kunnen maken om mijn verkiezingsaffiche overal te gaan ophangen. Ik doe dat bewust niet. Wil N-VA terug naar de vriendjespolitiek van vroeger?”

“Indien blijkt dat dit na juridische toetsing niet kan, zal de Raad van Bestuur het huishoudelijk reglement moeten bijsturen. En in het stemhokje doet iedereen nog altijd zijn of haar goesting.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven