Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

“Strijdvaardig om er in te vliegen”

Dendermonde – Op woensdag 2 januari legden ook de vijf verkozenen van Vlaams Belang de eed af tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. Fractieleider Barbara Pas kwam als laatste spreker aan het woord.

“Ik ga, net zoals collega Deygers, een citaat gebruiken van een 130-tal jaar geleden. Ernst Hohenemser, een Duits aformismeschrijver en Latijns vertaler stelde: “De oppositie moet ter goeder trouw zijn. Dit volgt uit de aard der dingen. Daarom mag een bestuur dat ter goeder trouw is, nooit de oppositie minachten.” Ook Frans dichter Paul Valéry schreef in diezelfde periode : “De werkelijkheid is altijd in de oppositie”, aldus Barbara Pas. “Collega’s, ik ben dan ook heel trots dat ik deze oppositiefractie van het Vlaams Belang mag leiden de komende zes jaar. We zijn allen strijdvaardig om er in te vliegen.”

“De kiezer heeft altijd gelijk. het omgekeerde beweren getuigt van arrogantie. (..) De kiezer heeft gelijk, dat is democratie. En de kiezer heeft ook vandaag gelijk. Die kiezer, de Dendermondenaar heeft zijn mening kunnen geven over het beleid van de voorbije zes jaar, over voorakkoorden en over partijprogramma’s. Onze strijdpunten zijn gekend: veiligheid, mobiliteit, leefbaarheid en welzijn voor alle Dendermondenaren, uit alle deelgemeenten, jong en oud. Ook welzijn voor dieren. Dan weet u ook meteen waar we de komende zes jaren vanop deze banken zullen op inzetten. (..) Kortom, wij zullen oppositievoeren als een waakhond ter bescherming van de Dendermondse bevolking. Dus ja, indien het nodig is zetten wij onze tanden er in en mag u stevig weerwerk verwachten. Hoe vaak dat nodig zal zijn, dat hangt uiteraard van de bestuursploeg zelf af.”

(Foto: Facebookpagina Barbara Pas)

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van