Zoek

Intercommunale en algemeen directeur zetten samenwerking stop

Intercommunale Verko DDS

Algemeen directeur Kris Verwaeren en de intercommunale DDS zetten in overleg en onderling akkoord hun samenwerking stop. Dat laat de intercommunale vandaag in een mededeling weten.

“Kris Verwaeren was 23 jaar in dienst van de intercommunale DDS waarvan 13 jaar als algemeen directeur en heeft zich al die tijd met veel gedrevenheid en met de hulp en de steun van velen kunnen inzetten voor een verbetering van de welvaart in de regio. Hij kan trots terugblikken op tal van concrete realisaties op het vlak van ruimte om te ondernemen, betaalbaar wonen en ontspannen in de regio Dendermonde Wetteren.”

“Als algemeen directeur van Verko was hij ook medeverantwoordelijk voor de modernisering en de uniformisering van het afvalbeleid in de regio en tal van projecten op het vlak van milieu en klimaat. Hij dankt uitdrukkelijk de besturen, de bestuurders en in het bijzonder de huidige en gewezen medewerkers van DDS en Verko die hem daar al die tijd in hebben gesteund en dit mede mogelijk hebben gemaakt. De raden van bestuur van DDS en Verko spreken hun waardering uit voor het werk dat werd geleverd, niet zelden in zeer moeilijke omstandigheden, en de inspanningen die geresulteerd hebben in een zeer gezonde situatie van beide intercommunales op financieel vlak. Beiden wensen elkaar alle succes toe voor de toekomst. De heer Peter De Leeuw neemt voorlopig de taak op van waarnemend algemeen directeur. Ook hem wordt alle succes gewenst.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van