Stad neemt optie op Hollandse Kazerne

De stad Dendermonde sluit een optieovereenkomst met de Regie der Gebouwen om binnen de twee jaar de Kazerne gratis te verwerven. Dit gebeurt in een samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

De overeenkomst loopt over twee jaar. Dendermonde en PMV zullen in die periode “de nodige onderzoeken voeren om de aankoop financieel te rechtvaardigen”.

Nieuwe bestemming voor Kazerne

“Dendermonde is een historische stad. We willen ons erfgoed en historische patrimonium nog straffer in de kijker plaatsen. Als lokaal bestuur trekken we verder aan de heropwaardering van de Kazerne”, aldus burgemeester Piet Buyse.

“In eerste instantie zullen belangrijke instandhoudingswerken de verdere aftakeling voorkomen. Het gebouw krijgt zo de tijd om uit te drogen. Tegelijk wordt in samenwerking met andere partners een dossier opgestart om dit gebouw en de hele site een nieuwe bestemming te kunnen geven. De optieovereenkomst wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd op 15 januari. Na deze goedkeuring moet de Regie der Gebouwen dit laten goedkeuren bij de bevoegde instanties.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement