Dendermonde toont ambitie met herinrichting Oude Vest

oude vest in dendermonde
De Oude Vest in lang vervlogen tijden.

De Oude Vest in Dendermonde wordt volledig heringericht.

“Het is een unieke kans om de binnenstad van Dendermonde een nieuw aanzicht te geven. Daarom leggen we de lat hoog”, aldus het lokaal bestuur.

“Bij het bestek hoort een nota die aangeeft waar de ambitie van het lokaal bestuur ligt en wanneer de herinrichting een succes mag genoemd worden.”

Men wil daarbij de Oude Vest inzetten als “hét grote verbindende element”. Daarmee bedoelt het bestuur dat winkelen, wonen, vertoeven enzovoort samen moeten komen in de plannen voor de vernieuwde winkelstraat.

“De aantrekkingskracht van de Oude Vest is bovenlokaal”, zegt het bestuur.

Winkel in de binnenstad

“De Oude Vest is de belangrijkste plek om te winkelen in de hele binnenstad. Kleinhandel moet hier alle kansen krijgen. Tegelijk is het een uitdaging om de andere functies langs Oude Vest ook te faciliteren. Evenveel aandacht moet gaan naar de Oude Vest als een plek waar het aantrekkelijk is om te wonen en naar de Oude Vest als onderdeel van het toeristisch aanbod dat de historische binnenstad heeft”, aldus het bestuur.

Het bestuur zette in een mededeling zijn ambities alvast uitgebreid op papier.

Evenementen blijven mogelijk

“We zorgen ervoor dat de Oude Vest nog altijd plaats kan bieden aan verschillende evenementen.”

Geen doorgaand autoverkeer

“De Oude Vest speelt een belangrijke rol op vlak van mobiliteit in de binnenstad. De doelstelling is om doorgaand autoverkeer te weren en de impact van plaatselijk verkeer zoveel mogelijk te beperken.”

Geen langparkeren op Oude Vest

“De parking onder Hof van Saeys (de vroegere Abdijschool) wordt de centrumparking voor dit deel van de binnenstad. Langparkeren verdwijnt in de Oude Vest uit het straatbeeld. Er worden nog een aantal plaatsen voor Shop & Go voorzien.”

Markante gebouwen

“We besteden in het ontwerp extra aandacht aan aanliggende straten, markante gebouwen en grote projecten. We zoeken naar een manier om het historisch kader van de vroegere Vestengracht en de toegangen naar de oude stadspoorten opnieuw zichtbaar te maken in het straatbeeld.”

Klimaatbestendig ontwerp

“Een aanpassing over de hele Oude Vest heeft door haar schaal een bijzonder grote impact. We grijpen de kans om bij de herinrichting maximaal in te zetten op een klimaatbestendig ontwerp. We zetten in de eerste plaats in op ontharding.”

Kindvriendelijke inrichting

“Dendermonde behaalde het label ‘Kindvriendelijke Stad’. Kinderen en jongeren maken vaak op een andere manier gebruik van de publieke ruimte dan volwassenen. Dit verdient expliciete aandacht bij de inrichting van de Oude Vest.”

Vlot toegankelijk voor iedereen

“We zorgen ervoor dat de Oude Vest en alle functies voor iedereen op een volwaardige manier toegankelijk zijn. De nadruk ligt hierbij op zelfstandigheid.”

Gescheiden afval- en regenwater

“We voeren een gescheiden stelsel van afval- en regenwater in. We voorzien bij de herinrichting van de Oude Vest de nodige infrastructuur om in de toekomst rioleringen en regenwaterafvoer op aan te sluiten.”

Inspraaktraject en centrummanager

Er komt bovendien een groot inspraaktraject waarbij bewoners, bezoekers, handelaars aan bod komen.

“De eerste participatiemomenten gaan reeds van start in juni 2020”, bevestigt het bestuur. “Aanvullend op het inspraaktraject zal de stad Dendermonde ook overgaan tot het aanstellen van een ontwerper en de aanwerving van een centrummanager, die de bekommernissen van de handelaars tracht te detecteren en te behartigen.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement