Zoek

Restauratie watertoren is hoogdringend

watertoren dendermonde

De watertoren aan de Leopoldlaan, een land mark in Dendermonde, is volledig in verval. Burgemeester Piet Buyse (CD&V) pleitte bij Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA), die onder meer bevoegd is voor onroerend erfgoed, om de watertoren versneld te laten restaureren. De minister antwoordde positief waardoor het dossier in een stroomversnelling komt. Geen seconde te vroeg blijkt, want het gebouw is in een “bijzonder slechte toestand”. Er bestaat “een reëel gevaar voor instorting van de toren”. Het geraamde aandeel van de Vlaamse overheid in de restauratie bedraagt 1.067.346,72 euro. Erfpachter FARYS heeft zich intussen geëngageerd om onmiddellijk na de premietoekenning de werken te zullen aanbesteden én aanvatten.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van