Zoeken

Laurens Hofman pleit voor verdere uitbouw Kalendijkgebied

mechelse poort dendermonde

mechelse poort dendermonde

Laurens Hofman (Open VLD) pleitte gisteren op de gemeenteraad voor bijkomende investeringen in het Kalendijkgebied. Hij brak een lans voor de renovatie van de bruggenpijlers en brug Mechelse Poort. Ook de interactie van het kruitmagazijn met de omgeving en de aanleg van een wandelpad tussen de Brusselse en Mechelse Poort verdienen meer aandacht.

“De vestinggordel die een aanzienlijk deel van het militair verleden van onze stad huisvest is een enorme troef. Dat wist onze bevolking bij de bevolkingsbevraging in kader van de opmaak van de meerjarenplanning ook te waarderen met een derde plaats inzake onze sterktes”, aldus Laurens Hofman.

“Het natuurpotentieel bleek volgens diezelfde bevraging voor de burgers onvoldoende ontwikkeld. Laat nu net de vestinggordel een enorme natuurwaarde hebben. Door het verdere potentieel van het historisch patrimonium verder te ontwikkelen, de verspreide locaties met elkaar te verbinden en de eraan verbonden natuurtroeven te integreren kan een hefboom gezet worden onder dit geheel. Een holistische benadering is hierbij cruciaal.”

De oefening om het militair historisch patrimonium te opwaarderen, is volgens Hofman nog niet af.

“In die optiek willen we vandaag een pleidooi houden om 3 items in het Kalendijkgebied aan te pakken, die allen met elkaar in verbinding staan én nog andere militaire restanten mee positief kunnen beïnvloeden.”

Bruggenpijlers en brug Mechelse Poort

Laurens Hofman: “De huidige staat van de bruggenpijlers en de brug verbonden aan de Mechelse Poort is lamentabel. Het is een kwestie van tijd vooraleer deze historische restanten zullen instorten. Indien de beleidskeuze wordt gemaakt om deze te redden en te integreren in de omgeving dringt een restauratie zich op. We zouden het sterk betreuren indien er voor gekozen wordt deze erfgoedparel niet in ere te herstellen.”

“Het kruitmagazijn in interactie met de omgeving”

“Het doet pijn aan de ogen om het recent prachtig gerenoveerde kruitmagazijn in de huidige toestand te zien ingepland, overwoekerd met onkruid en absoluut niet interactief met de omving. We zien de afwerking dan ook graag verfraaid. Om de interactie met de omgeving te verbeteren kunnen enerzijds het herstel van de brug verbonden aan de Mechelse poort én de aanleg van een rondeweg anderzijds een passend antwoord bieden”, volgens Laurens Hofman.

Wandelpad tussen Brusselse en Mechelse Poort

Laurens Hofman: “De meerjarenplanning maakte reeds gewag van een wandelpad tussen de Brusselse en Mechelse Poort, doch werd dit niet verder gespecifieerd. Om het hele Kalendijkgebied te connecteren en op te waarderen pleiten we voor de aanleg van een “rondeweg” rond het Kalendijkgebied, specifiek voor het ontbrekende deel tussen de Leopoldlaan en de Kalendijk. Navraag bij de juridische dienst leerde ons dat de gronden hiervoor reeds in eigendom zijn van het lokaal bestuur, waardoor snel geschakeld kan worden.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van