Dendermonde krijgt het Fair Trade label

dendermonde fair trade

Dendermonde hoort voortaan bij de club steden en gemeenten die zich FairTrade Gemeente mogen noemen. De voorbije twee jaar werd het initiatief gedragen door een groep even enthousiaste als gedreven vrijwilligers. Verenigd in een stuurgroep moeten zij nu verder zorgen voor de continuïteit zodat Dendermonde het statuut van FairTrade Gemeente terecht kan blijven voeren.

De eerste opdracht voor de stuurgroep was de zoektocht naar ambassadeurs die bereid waren het idee van Fair Trade uit te dragen. Naast het stadsbestuur – de dienst milieu en platteland wil meteen ook alle Dendermondenaars vertegenwoordigen – gingen ruim 25 scholen, handelszaken, bedrijven en organisaties in op de uitnodiging.

De stuurgroep kan vandaag uitpakken met een FairTrade-fietslus die over 22 kilometer de deelnemende handelszaken en bedrijven aandoet. Het feit dat vooral horecazaken zich tot FairTrade geroepen voelen, houdt beloften in voor de fietstocht langs (h)eerlijke handel.

Om de FairTrade-gedachte en het bijhorend statuut ook in het straatbeeld zichtbaar te maken krijgen alle Dendermondse deelgemeenten FairTrade Gemeente-borden waarvan het eerste geplaatst werd op het kruispunt van de Oude Vest met de Leopoldlaan.

“FairTrade is voor ons een werkwoord. Wij willen ook in de toekomst veel aandacht besteden aan eerlijke handel”, weet bevoegd schepen Els Verwaeren (N-VA) die alvast de nieuwe FairTrade-sweaters showde. In Dendermonde drinkt het stadspersoneel voortaan eerlijke koffie en worden de gasten verwend met eerlijke wijnen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Ros Beiaard souvernierposter via Editie

Het hart van de Dendermondenaren klopt voor ‘ons peirt’. Ook dat van Editie, waarvan de redactieploeg de Ros Beiaardommegang op de voet

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond