“Samen maken we werk van de strijd tegen kinderarmoede”

Wies Dierickx is nu anderhalf jaar aan de slag als coördinator kinderarmoede in het Sociaal Huis. “Armoede is een enorm grote en complexe problematiek waar we lokaal moeten aan werken”, wettigt hij zijn even uitdagende als boeiende job. “De strijd tegen kinderarmoede is iets waar we samen aan moeten werken en waar elke organisatie en elke burger in onze stad zijn steentje kan en moet aan bijdragen.

Het armoedecijfer steeg de laatste jaren sterk in 275 van de 300 Vlaamse gemeenten. “Met indicatoren als het aantal mensen met een leefloon, langdurige werkloosheid, schoolverlaters zonder diploma, aantal daklozen en bijvoorbeeld sociale huisvesting berekenen we de armoedebarometer. Met een nulmeting in 2008 staat de barometer voor Dendermonde nu op -4”, aldus Wies Dierickx.

Ook Dendermonde ontsnapt dus niet aan de armoedeproblematiek. Wies Dierickx: “Om kinderarmoede te duiden wordt vaak verwezen naar de kansarmoede-index van Kind & Gezin. In 2019 bedroeg deze 14,03 % in Vlaanderen, in onze stad 13,2 procent. Hier worden dus 13 kinderen op honderd geboren in een kansarm gezin. De evolutie is angstaanjagend, in 2012 bedroeg de -index in Dendermonde nog 4,5 %.”

Nood aan samenwerking in strijd tegen (kinder)armoede

Om de complexe problematiek van (kinder)armoede aan te pakken werd vorig jaar de functie van coördinator kinderarmoede in het leven geroepen. Wies Dierickx leerde dat er best al veel gedaan werd rond kinderarmoede: “Er zijn tal van diensten, organisaties en vrijwilligers die fantastisch werk leveren, projecten die opgezet worden, scholen die de strijd tegen armoede in hun beleid introduceren, …. Toch kreeg ik het signaal dat er teveel naast elkaar gewerkt wordt en dat er nood is aan samenwerking.”

Als coördinator begon Wies de neuzen van de verschillende actoren in dezelfde richting te zetten om zo structureel aan armoedebestrijding te doen. Organisaties als De Tondeldoos, al ruim vijftien jaar actief betrokken met mensen in armoede, zijn voor de coördinator kinderarmoede belangrijke overlegpartners en klankborden.

Belang van vrijwilligers in armoedebestrijding

“Je kan onmogelijk doelstellingen en acties realiseren zonder deze te toetsen bij de doelgroep waarvoor ze opgesteld worden”, benadrukt Wies het belang van participatie van mensen in armoede zelf. “We werken aan een soort van adviesraad met mensen in armoede zodat zij op een actieve manier mee hun stem kunnen geven aan het beleid. Ook hier kan De Tondeldoos, die werkt met de gezinnen, een belangrijke rol spelen.”

Voor Dierickx is vrijwilligerswerk belangrijk en onmisbaar in de strijd tegen armoede. “Hun enthousiasme en oprechtheid maakt van vrijwilligers vaak de meest actieve partners.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement