Zoek

Meerderheid en oppositie evalueren eerste helft van huidige legislatuur

Halfweg de huidige legislatuur kijken schepen Tomas Roggeman (N-VA) en oppositiefractieleider Laurens Hofman (Open VLD) uiteraard verschillend terug op het gedurende de voorbije drie jaar gevoerde beleid. Maar de twee jongste leden van de Dendermondse gemeenteraad appreciëren duidelijk wel elkaars werk op politiek vlak. Dat Hofman zijn politieke rivaal ruim voldoende geeft voor zijn beleidsdaden zegt veel over de waardering. “Maar Tomas is dan ook de primus van de klas…”

Net als Laurens Hofman maakt Tomas Roggeman voor de tweede maal deel uit van de gemeenteraad. De bevoegdheden welzijn, sociale zaken, armoede en wonen die hij als kersvers schepen toebedeeld kreeg waren niet zijn eerste keuze. Drie jaar later is hij evenwel best tevreden met de realisaties in die beleidsdomeinen. “Het sociaal woonbeleid met het pas goedgekeurde toewijzingsbeleid, het nieuwe Lokaal Dienstencentrum in Oudegem en het nieuwe WZC in Baasrode brengen mij wellicht niet veel extra stemmen op, maar zijn wel heel belangrijk voor het sociaal weefsel.”

Laurens gunt Tomas het enthousiasme. “Maar we betreuren dat deze meerderheid vijftien belastingen en retributies meer laat stijgen dan de consumptie-index en er drie nieuwe invoert. Daarenboven zal de schuld per inwoner gedurende deze legislatuur met 1.033 euro per inwoner meer dan verdubbeld zijn”, weet het oppositielid. Het corona-argument van schepen Roggeman wordt als te zwak weggezet.

“We missen een coherent middenstandsbeleid. De gevraagde analyse paste blijkbaar niet in het kraam van dit college en werd dan maar in de frigo gestopt. Uit de laatste stadsmonitor blijkt nochtans dat slechts 52% van de inwoners tevreden is over de shopping- en winkelvoorzieningen. Fors lager dus dan het Vlaamse gemiddelde”, verwoordt Laurens Hofman de kritiek van de middenstand op het gevoerde beleid. “Onterechte kritiek”, zegt Roggeman. “We maken werk van een totale herinrichting van de Oude Vest die gedeeltelijk autovrij of autoluw wordt en tekenden een nieuw parkeerbeleid uit met een groot aantal gratis shop-and-go plaatsen.”

“Echt teleurgesteld zijn we in het sportbeleid. We steunen uiteraard de plannen voor een nieuwe sporthal in Grembergen én de uitbreiding van de sportsite in Sint-Gillis. Maar ook hier worden veel plannen gemaakt en pas achteraf naar het kostenplaatje gekeken. Dat KAVD voor de realisatie van de nieuwe sporthal in de kou komt te staan, dreigt een gevaarlijk precedent te worden. We zien nog te veel het beleid dat de voorbije twee decennia werd gevoerd”, evalueert Hofman. Volgens Tomas Roggeman heeft Dendermonde wel degelijk een goed uitgebouwde sportinfrastructuur. “Maar ook hier is de vraag groter dan onze financiële middelen…”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van