Eindelijk conflictvrije verkeerslichten Vlassenbroekbrug

Agentschap Wegen en Verkeer liet onlangs Fietsersbond Dendermonde weten dat de verkeerslichten van het kruispunt N41 en de Vlassenbroekbrug aangepast zullen worden. Al negen jaar dringt de Fietsersbond aan op een oplossing na een dodelijk ongeval op het kruispunt in 2013.

“Er is dan geen conflict meer mogelijk tussen de rechtdoor rijdende fietsers en rechts afslaande voertuigen. Voor ons is dit erg goed nieuws. In 2020 is er voor fietsers al zo’n conflictvrije tweerichtingsoversteek aangelegd komende van de Mechelsesteenweg richting fietssnelweg naar Hamme en naar de Scheldedijk”, aldus Peter Tielens, voorzitter Fietsersbond Dendermonde. “We kunnen nu wel tevreden zijn dat op de Mechelsesteenweg er een fietsveilig kruispunt komt met de N41. Helaas is dit verderop op de Mechelsesteenweg nog altijd niet. Zowel door niet gemarkeerde kruisingen met voertuigen die vanuit de parkings van de baanwinkels de steenweg oprijden als de onmogelijkheid om als voetganger of fietser de steenweg over te steken.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Ros Beiaard souvernierposter via Editie

Het hart van de Dendermondenaren klopt voor ‘ons peirt’. Ook dat van Editie, waarvan de redactieploeg de Ros Beiaardommegang op de voet

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond