Eindelijk conflictvrije verkeerslichten Vlassenbroekbrug

Agentschap Wegen en Verkeer liet onlangs Fietsersbond Dendermonde weten dat de verkeerslichten van het kruispunt N41 en de Vlassenbroekbrug aangepast zullen worden. Al negen jaar dringt de Fietsersbond aan op een oplossing na een dodelijk ongeval op het kruispunt in 2013.

“Er is dan geen conflict meer mogelijk tussen de rechtdoor rijdende fietsers en rechts afslaande voertuigen. Voor ons is dit erg goed nieuws. In 2020 is er voor fietsers al zo’n conflictvrije tweerichtingsoversteek aangelegd komende van de Mechelsesteenweg richting fietssnelweg naar Hamme en naar de Scheldedijk”, aldus Peter Tielens, voorzitter Fietsersbond Dendermonde. “We kunnen nu wel tevreden zijn dat op de Mechelsesteenweg er een fietsveilig kruispunt komt met de N41. Helaas is dit verderop op de Mechelsesteenweg nog altijd niet. Zowel door niet gemarkeerde kruisingen met voertuigen die vanuit de parkings van de baanwinkels de steenweg oprijden als de onmogelijkheid om als voetganger of fietser de steenweg over te steken.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven