Search

Heemskinderen Veldeman zetten hun schouders onder Ros Beiaardtriatlon

Als Heemskinderen die in 1990 het Ros Beiaard in triomf door de stad voerden, genieten de broers Veldeman in Dendermonde van eeuwige roem. Vandaag zijn Gert, Stijn, Stefaan en Toon met Veldeman Aannemingen niet alleen begenadigde bedrijfsleiders, maar ook enthousiaste triatlonatleten. Zondag 15 mei organiseert hun triatlonclub 3MD samen met Venga en GO Atheneum de Ros Beiaardtriatlon.

“Zo’n ervaring is maar voor weinigen weggelegd. Wij waren bij de uitverkorenen.” Ruim dertig jaar na ‘hun ommegang’ genieten Gert, Stijn, Stefaan en Toon Veldeman duidelijk nog na van hun triomftocht met Ros Beiaard. Die Ros Beiaardommegang wordt trouwens beschouwd als “misschien wel de beste ooit”. Dankzij sponsoring beschikte het Ros over een veel ruimer budget dan bij de vorige ommegangen, de belangstelling van de media was enorm en voor het eerst maakte Ros Beiaard zijn opwachting voor de inwoners van de zeven deelgemeenten.

Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reynout van toen leiden vandaag een uit de kluiten gewassen kmo met in totaal ruim tweehonderd medewerkers. En als Ros Beiaard dan een duw in de rug vraagt, dan zijn zijn trouwe ridders van 1990 daartoe uiteraard bereid. Zo is Veldeman Aannemingen één van de hoofdsponsors voor de komende Ros Beiaardommegang. Voor de nieuwe ontmoeting met Ros Beiaard zouden de broers zelfs de Ironman van Hawaï laten staan. Daar is zelfs voor de enthousiaste triatleten geen twijfel over. Ook al namen Stijn, Stefaan en Toon al vier maal deel aan de triatlon der triatlons, Gert is in deze materie de laatkomer. Om triatlon in de regio te promoten en geïnteresseerden te begeleiden en op te leiden, richtten de Heemskinderen van 1990 de Dendermondse triatlonclub 3MD op. 3MD telt vandaag ruim 200 leden. De jongste is 10, de oudste 66.

Zondag 15 mei zijn de leden van 3MD uiteraard van de partij op de Ros Beiaardtriatlon. Samen met GO Atheneum, de school heeft intussen tien jaar ervaring in het organiseren van triatlons, en de organisator van sportieve groepsactiviteiten Venga tekent 3MD verantwoordelijk voor de Ros Beiaardtriatlon. Deelnemers kiezen uit de 1/8ste triatlon (500 m zwemmen, 21 km fietsen en 5,5 km lopen) of de 1/4de triatlon (1000 m zwemmen, 50 km fietsen en 10 km lopen). Voor de jongeren is er de Kids For Fun Triatlon. Voor het zwemmen zoekt men de Oude Dender bij de Grote Markt op, het fietsparcours werd uitgetekend tussen Dender en Schelde en het lopen gebeurt in het stadscentrum met aankomst op de Grote Markt.

Foto: Stijn, Stefaan en Toon Veldeman namen al vier keer deel aan de Iron Man in Hawaï.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van