Zoek

Geen omgevingsvergunning voor woonerf aan Gentsesteenweg

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

Het college van burgemeester en schepenen weigerde op maandag 23 oktober de omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuw, privaat woonerf aan de Gentsesteenweg/Krijgem.

Het gaat concreet over een privaat woonerf met 36 woonentiteiten, inclusief park- en speelzone. In een eerste fase van een project plant men in totaal 99 wooneniteiten.

Het college van burgemeester en schepenen wil dat een aantal elementen geremedieerd worden.

“Het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) biedt onvoldoende duidelijkheid en zorgvuldigheid, waardoor er geen conclusie kan worden getrokken over de mobiliteitseffecten. Bijkomend zijn een aantal parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen onvoldoende ruim”, aldus het college.

“Het is onduidelijk of de voorgestelde groene speel- en ontmoetingsruimte effectief een groene invulling zal krijgen. Een aanzienlijk deel van de groenzone ligt boven een ondergrondse parkeerruimte. Het is onduidelijk of volwaardige groenaanplanting mogelijk is op het dak. Dit is noodzakelijk om voldoende kwaliteit te bieden aan het project. Het project is onvoldoende geïntegreerd in het natuurlijke bodemreliëf. De aanvraag is in strijd met het bosdecreet.”

Tijdens het openbaar onderzoek werden 322 bezwaarschriften ingediend. Een aantal bezwaren waren ruimtelijk gegrond, een aantal niet.

Het college van burgemeester en schepenen vindt de locatie geschikt voor een verdichtingsproject. “Het ligt aan de stadskern van Dendermonde, op minder dan anderhalve kilometer van de Grote Markt. Er zijn in de omgeving veel voorzieningen. Ook belangrijk, het project bezwaart geenszins een toekomstige mogelijke wandel- of fietslink van Gentsesteenweg naar Tragel. Een belangrijke voorwaarde is echter dat het project voldoende omgevingskwaliteit biedt. De geweigerde aanvraag bood onvoldoende garanties.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van