Zoeken

Tony Sarens nieuwe korpschef politiezone Buggenhout-Lebbeke

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

Tony Sarens is benoemd als korpschef van de politiezone Buggenhout-Lebbeke. Sinds maart 2020 was hij al door het politiecollege aangesteld als waarnemend korpschef. Hij legde op 24 oktober zijn eed af in handen van burgemeester-voorzitter Jan Vanderstraeten bij aanvang van de politieraad.

Tony Sarens startte zijn loopbaan in 1995 bij de toenmalige gemeentepolitie van Buggenhout als agent, nadat hij afstudeerde als criminoloog aan de UGent. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als basiskader behaalde hij rond de eeuwwisseling het brevet van politieofficier.

In 2004 ging hij aan de slag als hoofdinspecteur-politieassistent binnen de eengemaakte politiezone Buggenhout-Lebbeke, waar hij jeugd- en gezinszaken ter harte nam en de slachtofferbejegening coördineerde.

Eind 2008 werd Sarens in hetzelfde korps commissaris en was hij verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning en organisatieontwikkeling. In 2015 studeerde hij af als executive master in het publiek management aan de Antwerp Management School, waarna hij in 2020 zijn directiebrevet behaalde aan de Nationale politieschool.

Nieuw elan

Korpschef Tony Sarens zegt: “De voorbije drie en een half jaar waren een boeiende leerschool en hebben me een goed zicht gegeven op de invulling en de uitdagingen van het korpschefmandaat. Dit gaf me appetijt om me kandidaat te stellen voor deze functie.”

“In deze moeilijke periode, waar we geconfronteerd werden met de impact van corona en een slinkend personeelsbestand, heeft iedereen het beste van zichzelf gegeven om onze politiewerking op peil te houden. We zijn er ondertussen in geslaagd ons korps een nieuw elan te geven en een noodzakelijke uitbreiding en opvulling van personeelskader voor mekaar te krijgen. Er is de voorbije jaren ook een sterk geïnvesteerd in materialen en middelen.”

“Heel wat uitdagingen voor de boeg”

“De komende jaren liggen er wel nog heel wat uitdagingen voor ons, waaronder het streven naar een nieuw politiehuis, de digitalisering van heel wat politieprocessen, het verder verbeteren van de communicatie en informatiedoorstroming en het kosten-efficiënt werken”, aldus Tony Sarens.

“Om onze dienstverlening nog te verbeteren zijn goed opgeleide medewerkers nodig, die zich wel in hun vel voelen en zo kwaliteitsvol werk kunnen afleveren, ten behoeve van al onze belanghebbenden. Ik maak nu werk van mijn opdrachtbrief, waarin ik mijn persoonlijk engagement naar de politiezone en het korps meer concreet zal uitwerken. De inhoud daarvan zal toegelicht worden op de eerste politieraad begin 2024.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van